nieuws

Ervaring en nieuw talent voor een eerlijk Nederland

Met vertrouwen en trots presenteert de SP haar concept-kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Lilian Marijnissen voert de SP lijst aan die bestaat uit een mix van kandidaten met jarenlange ervaring en nieuw talent.

De SP Partijraad koos Lilian Marijnissen eerder al tot lijsttrekker. Zij is sinds 2,5 jaar het boegbeeld van de SP in Den Haag en in het land en dit worden haar eerste Tweede Kamerverkiezingen als lijsttrekker. Voorzitter van de kandidatencommissie, Bastiaan van Apeldoorn: 'Lilian zal voor onze partij vooropgaan in de strijd voor een eerlijk Nederland. Nu gaat het er om dat we sterker uit de crisis komen. Steeds meer partijen zien nu wat de SP al heel lang ziet: de markt gaat die oplossing niet brengen, meer zeggenschap voor mensen wel. De SP heeft de alternatieven daarom al klaar liggen en met Lilian de beste leider om hier uitvoering aan te geven.'

Lilian wordt gevolgd door nummer twee, Renske Leijten, één van de meest ervaren, effectieve en zichtbare Kamerleden binnen de SP, zo benadrukt de kandidatencommissie: 'Nadat Renske zich jarenlang met hart en ziel heeft ingezet voor de zorg, kent nu heel Nederland haar als onvermoeibare strijder tegen de misstanden bij de belastingdienst, samen met de gedupeerde ouders. Renske is vastbesloten voor hen de onderste steen boven te krijgen en zich in te zetten voor een eerlijke overheid,' aldus voorzitter van Apeldoorn.

Na twee vrouwen op plek één en twee, is de nummer drie, huidig financieel woordvoerder Mahir Alkaya, de grootste stijger op de lijst. Mahir heeft zich volgens de kandidatencommissie de afgelopen jaren bewezen als een strijdbaar en uitermate kundig Kamerlid, die als geen ander gemotiveerd is om de rekening van de coronacrisis op een eerlijke manier te verdelen.

Als nummer vier wordt voorgedragen Michiel van Nispen, die zich in de Kamer als justitiewoordvoerder onderscheiden heeft met de wijze waarop hij zijn grote inhoudelijke kennis en politiek inzicht inzet tegen elke vorm van klassenjustitie en voor een eerlijke rechtstaat. Nummer vijf wordt Maarten Hijink, die zich juist ook tijdens deze coronacrisis heeft bewezen als woordvoerder zorg voor de SP.

De hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 10 van de SP-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, is Jimmy Dijk, nu SP fractievoorzitter in Groningen, en die in die stad ook heeft laten zien het raadswerk effectief te kunnen verbinden met vele acties in de wijken en buurten voor een socialer Groningen. De commissie ziet in hem een kandidaat die zeer gemotiveerd is om na de verkiezingen ook in Den Haag te strijden voor een socialer Nederland. Talentvolle nieuwkomers op de lijst zijn Sunita Biharie uit Apeldoorn en Murat Memiş uit Eindhoven. Beiden zijn bekend in hun regio en zetten zich keihard in voor betaalbaar wonen en goede zorg.

Met de lijst heeft de SP nadrukkelijk gekozen voor ervaren kandidaten die zichzelf binnen en buiten de Tweede Kamer bewezen hebben voor de partij. Voorzitter van Apeldoorn: 'Het zijn allen socialisten in hart en nieren die niet alleen in Den Haag het politieke debat aangaan maar ook in het land samen met mensen opstaan voor een eerlijker Nederland.'
 
Bastiaan van Apeldoorn: 'De meeste kandidaten in de top tien zijn pas één periode Kamerlid. Veel werk valt voor deze mensen nog te verzetten wanneer het gaat om meer waardering voor de zorg, een sterke publieke sector, betaalbaar wonen en eerlijke lonen. Er liggen, juist nu de coronacrisis het falen van het neoliberalisme van de afgelopen decennia voor iedereen nog zichtbaarder maakt, nu kansen voor echte verandering.'

Lilian Marijnissen: 'Ik ben natuurlijk trots op al onze kandidaten, maar bijzonder trots dat Emile Roemer en Ronald van Raak zich beschikbaar stellen als lijstduwer voor de komende verkiezingen. Zij blijven van onschatbare waarde voor onze partij. Met deze lijst gaan we vol vertrouwen de verkiezingen in voor een eerlijk Nederland.'

In de komende maanden wordt deze concept-kandidatenlijst naast het concept-verkiezingsprogramma van de SP in alle SP-afdelingen besproken. Op 12 december wordt op het 25e SP-congres de definitieve lijst vastgesteld.

 

De concept-kandidatenlijst van de SP:

1. Lilian Marijnissen

(Oss, 1985)
Lilian Marijnissen is fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Voordat zij fractievoorzitter werd was zij woordvoerder zorg in de Tweede Kamer. Lilian heeft als jongste raadslid in de gemeenteraad van Oss langdurige ervaring opgedaan in de lokale politiek. Voordat Lilian in de Tweede Kamer werd gekozen werkte ze voor de vakbond als campagneleider. Ze voerde daar samen met zorgverleners de strijd voor goede zorg en tegen de bezuinigingen op de thuiszorg en het sluiten van de verzorgingshuizen.

 

2. Renske Leijten

(Haarlem, 1979)
Renske Leijten is al 13 jaar Tweede Kamerlid voor de SP en woordvoerder Europa en financiën. Daarnaast zet ze zich binnen en buiten het parlement met en voor de ouders in die de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire bij de belastingdienst. Renske was jarenlang zorgwoordvoerder in de Tweede Kamer en was ook voorzitter van de jongerenorganisatie ROOD.

 

3. Mahir Alkaya

(Amsterdam, 1988)
Mahir Alkaya is sinds 2018 lid van de Kamer. Hij is woordvoerder financiën, handelsverdragen en ontwikkelingssamenwerking. Voordat hij Kamerlid werd, was Mahir medewerker bij het Ministerie van Economische Zaken en lid van de bestuurscommissie in Amsterdam Nieuw-West.

 

4. Michiel van Nispen

(Breda, 1982)
Michiel van Nispen is Tweede Kamerlid. Als jurist en fanatiek hardloper is Michiel woordvoerder justitie en sport. Hij maakte zich onder andere hard tegen klassenjustitie en voor de oprichting van laagdrempelige Huizen van het Recht.

 

5. Maarten Hijink

(Amersfoort, 1983)
Maarten Hijink is Tweede Kamerlid en voert het woord over de zorg. Hiervoor werkte Maarten in verschillende rollen op de Tweede Kamerfractie van de SP, onder meer als medewerker van Agnes Kant en Emile Roemer.

 

6. Sandra Beckerman

(Groningen, 1983)
Sandra Beckerman is Tweede Kamerlid, ze voert het woord over wonen, buurten en leefbaarheid, klimaat, energie en de gevolgen van de gaswinning. Sandra is gepromoveerd archeoloog.

 

7. Peter Kwint

(Amsterdam, 1984)
Peter Kwint is Tweede Kamerlid en woordvoerder onderwijs, cultuur en media. Voordat Peter in de Kamer werd gekozen werkte hij in de gehandicaptenzorg, was hij communicatiestrateeg en raadslid voor de SP in Amsterdam.

 

8. Bart van Kent

(Den Haag, 1983)
Bart van Kent is Tweede Kamerlid en woordvoerder pensioenen en sociale zaken. Hiervoor was Bart jarenlang actief in de afdelingen van de SP en als raadslid in de gemeenteraden van Eindhoven en Den Haag.

 

9. Jasper van Dijk

(Utrecht, 1971)
Jasper van Dijk is Tweede Kamerlid, woordvoerder sociale zaken, integratie en migratie. Jasper werd in 2006 gekozen in de Tweede Kamer. Voordat Jasper in de Tweede Kamer terecht kwam was hij onder andere leraar maatschappijleer en medewerker van de Europese fractie van de SP in Brussel.

 

10. Jimmy Dijk

(Groningen, 1985)
Jimmy Dijk studeerde sociologie en werkte in de horeca en in de productie. Momenteel is hij medewerker van het studiecentrum van de SP en fractievoorzitter in de gemeenteraad in Groningen.

 

11. Sunita Biharie

(Apeldoorn, 1980)
Sunita Biharie is werkzaam in de jeugdzorg. Daarnaast is Sunita voorzitter van de gemeenteraadsfractie van de SP in Apeldoorn en algemeen bestuurslid van de Partij.

 

12. Hanne Drost

(Den Haag, 1987)
Hanne Drost is opgeleid tot hbo-verpleegkundige en werd daarna werkzaam als beleidsmedewerker zorg en sport bij de Tweede Kamerfractie van de SP. Hanne was eerder afdelingsvoorzitter van de SP in Den Haag en fractievoorzitter in de gemeenteraad in Den Haag.

 

13. Nicole Temmink

(Zwolle, 1987)
Nicole Temmink is medewerker van de SP Tweede Kamerfractie, ook was ze gemeenteraadslid in Amsterdam en Groningen. Als medewerker houdt ze zich vooral bezig met veiligheid en democratie.

 

14. Murat Memiş

(Eindhoven, 1988)
Murat Memis is in het dagelijks leven ondernemer, daarnaast is hij fractievoorzitter voor de SP in Eindhoven waar hij eerder afdelingsvoorzitter was.

 

15. Sarah Dobbe

(Arnhem, 1979)
Sarah Dobbe werkte jarenlang in Cambodja voor land- en mensenrechten. Daarna werkte ze als (lead)organizer en campagneleider bij de FNV. Nu is ze teamleider communicatie bij de Tweede Kamerfractie van de SP en tevens gemeenteraadslid in haar woonplaats Arnhem.

 

16. Hans Boerwinkel

(Doetinchem, 1965)
Hans Boerwinkel werkte in het MKB en was onder andere ondernemer voor hij bij de SP ging werken. Momenteel is hij fractievoorzitter voor de SP in Doetinchem. Daarnaast is Hans medewerker van de SP Tweede Kamerfractie.

 

17. Fenna Feenstra

(Groningen, 1970)
Fenna Feenstra is in het dagelijks leven docent Bio-Informatica bij het instituut voor Life Science & Technology van de Hanze Hogeschool in Groningen. Zij bekleedde vele functies binnen de SP waaronder lijsttrekker en fractievoorzitter van de Statenfractie in Fryslân.

 

18. Nina de Ridder

(Beverwijk, 1987)
Nina de Ridder was werkzaam in verschillende banen waarna ze jarenlang ervaring heeft opgedaan bij de SP. Eerst werkte ze voor de fractie in het Europees Parlement in Brussel en voor de fractie in de Eerste Kamer. Nu is ze werkzaam als inhoudelijk medewerker bij de Tweede Kamerfractie in Den Haag.

 

19. Frank Futselaar

(Zwolle, 1979)
Frank Futselaar is Tweede Kamerlid, woordvoerder onderwijs, economische zaken, innovatie, landbouw en natuurontwikkeling. Frank was voor zijn Kamerlidmaatschap docent op Saxion Hogeschool en heeft daarmee de negatieve gevolgen van het leenstelsel van dichtbij kunnen waarnemen.

 

20. Bert Peterse

(Rotterdam, 1983)
Bert werkt als projectleider/adviseur sociaal domein bij een adviesbureau voor de publieke sector. Binnen de SP bekleedde hij diverse functies, momenteel is hij onder andere organisatiesecretaris in de afdeling Rotterdam.

 

21. Martijn Stoutjesdijk

(Zaltbommel, 1989)
Martijn werkt bij het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging en is promovendus aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast heeft hij een eigen onderneming op het gebied van filosofie en religie. Hij is fractievoorzitter voor de SP in Zaltbommel.

 

22. Tiers Bakker

(Amsterdam, 1969)
Tiers Bakker werkte vele jaren in het managementteam van De Groene Amsterdammer N.V. en Studium Generale van de Universiteit van Amsterdam. Ook gaf hij les in filosofie en economie. Sinds 2014 is hij raadslid voor de SP in Amsterdam.

 

23. Jordy Clemens

(Heerlen, 1986)
Sinds 2014 is Jordy wethouder in de gemeente Heerlen en houdt hij zich onder andere bezig met onderwijs, jeugdzorg, cultuur en wonen. Hij maakt zich bovenal sterk voor gelijke kansen voor kinderen. In het verleden werkte Jordy onder meer als geschiedenisleraar en voor onze Tweede Kamerfractie.

 

24. Sara Murawski

(Amsterdam, 1987)
Sara Murawski is coördinator van de “Handel Anders!” coalitie bij het Transnational Institute. Hiervoor werkte ze bij PAX gericht op mensenrechten en op de financiële sector. Eerder was ze medewerker van de SP in de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

 

25. Gerrie Elfrink

(Arnhem, 1974)
Gerrie Elfrink is penningmeester in het dagelijkse bestuur van de SP en fractievoorzitter in de Arnhemse gemeenteraad. Voorheen was hij wethouder in Arnhem. In de SP was hij ook landelijk voorzitter van de jongerenorganisatie ROOD.

 

26    Arnout Hoekstra (Vlaardingen, 1984)
27    Michel Verschuren (Breda, 1984)
28    Lieke van Rossum (Delft, 1982)
29    Lies van Aelst (Gorinchem, 1988)
30    Bram Roovers (Den Bosch, 1999)
31    Marloes Piepers (Nijmegen, 1981)
32    Erik Flentge (Amsterdam, 1967)
33    Hans van Hooft (Nijmegen, 1966)
34    Eric van den Broek (Boxtel, 1971)
35    Iris van de Kolk (Alphen aan den Rijn, 1993)
36    Sebastiaan van den Hout (Rijswijk, 1993)
37    Thomas van Halm (Leiden, 1994)
38    David de Vreede (Almere, 1990)
39    Arda Gerkens (Haarlem, 1965)
40    Spencer Zeegers (Uden, 1954)

41 t/m 48 regionale kandidaten

49    Ronald van Raak (Amsterdam, 1969)
50    Emile Roemer (Boxmeer, 1962)

 


 

Blijf op de hoogte!

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.