nieuws

Actie bij Volkel tegen kernwapens

Op de Nederlandse vliegbasis Volkel liggen nog steeds Amerikaanse kernwapens opgeslagen. De regering moet ervoor zorgen dat Nederland kernwapenvrij wordt en niet meewerkt aan de plannen om deze kernwapens te moderniseren. Daartoe roept SP-Kamerlid Sadet Karabulut vandaag op tijdens een actie in Volkel. Karabulut: ‘Het getuigt van een onverantwoorde politiek dat tijdens deze grote crisis, er miljarden geïnvesteerd zouden worden in massavernietigingswapens.’

Ondanks de jarenlange discussie en duidelijke uitspraak van de Tweede Kamer dat de JSF geen nieuwe kernwapentaak mag krijgen, houdt de regering vast aan de NAVO-kernwapentaak. ‘Een overgrote meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over kernwapens en eist dat de Nederlandse regering het-VN verdrag voor een verbod op kernwapens ondertekent. Rutte zou samen met Merkel deze wens van de bevolking moeten respecteren en de Amerikaans kernwapens terug moeten geven aan Trump,‘ zegt Karabulut.

Karabulut vervolgt: ‘Ze beweren ons land hiermee veiliger te maken. Dat is pure volksverlakkerij, massavernietigingswapens zijn illegaal, een gevaar voor de mensheid en maken van ons een doelwit in geval van oorlog. Het is volstrekt onverantwoord om onder de noemer van veiligheidspolitiek ons te laten meeslepen in plannen om voor 1000 miljard dollar kernwapens te moderniseren en  miljarden uit te geven aan bewapening vanwege een nieuwe Koude Oorlogspolitiek. In plaats van escalatie en een nieuwe Koude Oorlogspolitiek moet Nederland in de EU voorop lopen met een nieuw ontwapeningsinitiatief en hierover in gesprek gaan met Rusland.'

Betrokken SP'ers