nieuws

Marijnissen: 'Passend onderwijs knelt aan alle kanten'

Lilian Marijnissen

Vijf jaar na het invoeren van de wet 'passend onderwijs' heeft de SP onderzoek gedaan onder leraren ouders met kinderen die onderwijs volgen of thuiszitten. De conclusies liegen er niet om. Mensen in het reguliere onderwijs krijgen veel te maken met leerlingen die steeds zwaardere zorg nodig hebben. Meer dan driekwart van de leraren geeft aan nooit of slechts soms voldoende aandacht te kunnen besteden aan hun leerlingen. In het speciaal onderwijs zijn er volgens een derde van de leraren weer wachtlijsten ontstaan voor de vele kinderen die dringend een plek nodig hebben. Sommige kinderen blijven daardoor te lang in het regulier onderwijs met alle gevolgen van dien. En ondertussen zitten duizenden kinderen thuis zonder onderwijs, omdat er geen passende plek in het onderwijs voor hen is gevonden. De wet 'passend onderwijs' knelt voor al deze leraren, kinderen en hun ouders dus aan alle kanten.

Volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen laat dit rapport zien dat de wet 'passend onderwijs' heeft gefaald: 'Al onze kinderen hebben recht op goed onderwijs. Maar duizenden kinderen zitten door deze wet nu thuis en krijgen geen onderwijs. Maar liefst 40% van de docenten overweegt te stoppen. De werkdruk op de reguliere scholen is al zo hoog, waardoor kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben dat onvoldoende kunnen krijgen. We kunnen niet anders concluderen dan dat dit beleid faalt.'

Ouders en docenten zijn eensgezind in de oplossingen voor de problemen bij het speciaal onderwijs. Kleinere klassen, meer handen in de klas en meer plekken in het speciaal onderwijs, moeten veel problemen op kunnen lossen. Maar ondanks een aangenomen voorstel van de SP is het al jaren niet mogelijk om nieuwe scholen voor speciaal onderwijs te openen. Daarnaast moet volgens de SP het leerrecht verankerd worden in de wet. Dit geeft ouders en kinderen de kans om plaatsing in het onderwijs af te dwingen.

Marijnissen ziet bij het passend onderwijs hetzelfde patroon als bij de verzorgingshuizen: 'Toen de verzorgingshuizen dicht moesten werd er gezegd: ja maar iedereen wil toch liever thuis oud worden? Natuurlijk willen veel mensen dat, maar voor een deel van de mensen is een verzorgingshuis een goede oplossing. Dat geldt ook voor het speciaal onderwijs. Natuurlijk is het idee mooi dat alle kinderen samen naar school kunnen. En daar waar dat werkt is dat prachtig. Maar er is ook een deel van de kinderen dat juist baat heeft bij een (vaak kleinschaligere) speciale school. Het passend onderwijs is nu knellend, laten we ervoor zorgen dat het echt passend gaat worden.'

Lees het rapport De staat van passend onderwijs


 

Blijf op de hoogte!

Betrokken SP'ers