nieuws

Hoe verandert het coronavirus de zorg? De SP wil het graag horen van zorgverleners

Lilian Marijnissen

De coronacrisis verandert de zorg. Meer nog dan voor de crisis bewijzen zorgverleners hun enorme belang voor onze samenleving. Zorgverleners hebben, in alle takken van de zorg en onder vaak zware omstandigheden, zich ingezet om het coronavirus te bestrijden en om de reguliere zorg voor mensen zoveel mogelijk overeind te houden. Daarvoor verdienen zij veel waardering en steun! Maar na het applaus verdienen zorgverleners meer en daarom onderzoekt de SP hoe zorgverleners willen dat de zorg moeten veranderen, nu tijdens de coronacrisis en straks als deze crisis voorbij is.

De SP wil van zorgverleners horen hoe zij het werken tijdens de coronacrisis hebben ervaren, maar ook wat er na de coronacrisis anders moet in de zorg. SP-leider Lilian Marijnissen: ‘Terecht hebben zorgverleners applaus gekregen voor hun keiharde werk tijdens de coronacrisis. Om hun werk goed te blijven doen horen we graag welke kennis en ervaring we moeten behouden en welke protocollen en regels juist geschrapt moeten worden.’

Doe mee en vul de vragenlijst in!

Ik werk in de curatieve zorg

Ik werk in de langdurige zorg

Betrokken SP'ers