SP-alternatief voor falend klimaatbeleid

Sandra Beckerman

Het is hoog tijd voor klimaatrechtvaardigheid. Klimaatbeleid waarbij we zorgen dat de doelen wel gehaald worden én waarmee we er tegelijkertijd voor zorgen dat huishoudens erop vooruit gaan. Zoals het kosteloos of betaalbaar isoleren en verbeteren van huizen, het uitrollen van snelle treinen en verbeteren van het OV in en tussen landen, het collectief opwekken van duurzame energie en het uit de lucht halen van CO2 door het massaal aanplanten van bomen en ander groen. Het mooie is dat al deze maatregelen voor werkgelegenheid zullen zorgen.

Europese Green Deal blijkt vooral een feestje voor multinationals en Eurofielen
Het Europese klimaatbeleid – de Green Deal – werd met veel bombarie aangekondigd. Volgens Ursula von der Leyen zou het niets minder worden dan de Europese variant van de maanlanding. Maar de voorstellen in de Green Deal zijn ontoereikend om de klimaatdoelen te behalen, borduren voort op de oude economie en versterken de positie van het vervuilende bedrijfsleven en trekken de macht naar Europa toe. Economie-professor Daniela Gabor waarschuwde dan ook: ‘De Europese Green Deal zal de armen omzeilen en rechtstreeks naar de rijken gaan.’

Vooral de belangen van bedrijven – zowel groen als fossiel – lijken gediend te zijn bij de Green Deal. Niet alleen zullen er grote sommen geld uitgegeven worden om bedrijven te subsidiëren, ook wordt de bestaande macht van bedrijven in stand gehouden. Terwijl de belangen van bedrijven gediend worden steken de belangen van huishoudens er schraal bij af. Juist klimaatbeleid waarvan huishoudens direct profiteren ontbreekt. Zo is goederenvervoer per trein wel opgenomen in de Green Deal maar ontbreekt het vervoer per trein van personen.

Hoog tijd voor klimaatrechtvaardigheid
De SP presenteert een alternatief voor de Green Deal met zeventien voorstellen. Een alternatief waarin het terugdringen van ongelijkheid voorop staat zodat klimaatdoelen wel worden gehaald. In plaats van de macht van Europa en de grote bedrijven te versterken zetten we de inwoners centraal. Dat kan alleen als de honderden miljarden, die nu gereserveerd worden voor bedrijven, geïnvesteerd worden in de samenleving. Hieronder doen wij aantal alternatieve voorstellen voor klimaatbeleid waar mensen direct van profiteren! Al deze maatregelen zorgen voor werkgelegenheid. In plaats van de democratie af te breken zouden inwoners juist veel meer zeggenschap moeten krijgen. Tegelijkertijd moeten we de macht van bedrijven drastisch beperken. Samen maken we Europa groener, schoner en duurzamer.

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers