nieuws

Van Apeldoorn: nieuwe onderwijswet vergroot kansenongelijkheid en segregatie

Bastiaan van Apeldoorn

De SP ziet weinig in de ‘Wet meer ruimte voor nieuwe scholen’. Volgens SP-senator Bastiaan van Apeldoorn lost de wet geen problemen op in het onderwijs en worden bestaande problemen als kansenongelijkheid en segregatie zelfs vergroot. 'Welk probleem lost deze wet nu daadwerkelijk op?', vraagt Van Apeldoorn zich af. 'In ieder geval niet die problemen waarvoor leraren eerder staakten, zoals gebrekkige salarissen, een schreeuwend tekort aan collega’s en een enorme werkdruk. In plaats van in de nu gebrekkige onderwijskwaliteit te investeren, steek je geld in nieuwe gebouwen. En creëren we met dit wetsvoorstel niet juist nieuwe problemen?'

De belangrijkste problemen – kansenongelijkheid en segregatie – worden volgens Van Apeldoorn door de wet juist vergroot. 'Verschillende organisaties hebben erop gewezen dat met deze wet de segregatie en kansenongelijkheid zal toenemen, waaronder de VO-raad en de Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen. De VO-raad vreest ook een toename van concurrentie. Kinderen van verschillende culturele en religieuze achtergronden zullen nog vaker dan nu naar aparte scholen gaan. Nog groter is de kans dat de tweedeling tussen kansarm en kansrijk en tussen laag- en hoogopgeleid verder vergroot wordt. Scholen zullen leerlingen proberen te werven uit met name bepaalde groepen. Ouders die zich verenigen op basis van een bepaalde gedeelde filosofie zullen vaker wel dan niet uit beter gesitueerde milieus komen en zich qua samenstelling van de leerlingenpopulatie eerder richten op de boven- dan op de onderkant.  Minister Slob blijft dit hardnekkig ontkennen. Hierbij mogen we ook niet vergeten dat bijzondere scholen in Nederland ook nog altijd leerlingen op basis van hun richting mogen weigeren. Mijn fractie vindt het principieel onjuist dat publieke bekostigde scholen niet ook voor ieder kind vrij toegankelijk zijn.'

Volgende week stemt de Eerste Kamer over de wet.


 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers