nieuws

Linkse fracties in Europa: Solidariteit en bescherming fundamentele rechten als antwoord op de crisis

Tiny Kox

De voorzitters van de linkse fracties in het Europees Parlement en de Raad van Europa zeggen vandaag in een gezamenlijke verklaring dat georganiseerde solidariteit en respect voor fundamentele rechten het beste antwoord op de huidige gezondheids- en sociaaleconomische crisis zijn. Manon Aubry (Frankrijk, La France Insoumise), Martin Schirdewan (Duitsland, Die Linke) namens Verenigd Links in het Europees Parlement en Tiny Kox (Nederland, SP) namens Verenigd Links in de Raad van Europa concluderen dat in het post-pandemie-tijdperk de gezondheidszorg niet meer in private handen hoort te zijn, om toegang van iedereen tot goede zorg te garanderen.

Ook pleiten ze ervoor dat de Europese Unie toetreedt tot de twee belangrijkste verdragen van de Raad van Europa: het Europees Sociaal Handvest en het Europees Mensenrechtenverdrag, om zodoende respect voor fundamentele mensenrechten beter te beschermen voor iedereen in Europa. Ze stellen vast dat sommige regeringen de huidige crisis misbruiken om rechten van burgers onnodig in te perken. En in andere landen bestaat er het gevaar van onbalans tussen maatregelen en mensenrechten, aldus de linkse fractievoorzitters in Europees Parlement en Raad van Europa.


 

Blijf op de hoogte!

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Betrokken SP'ers