nieuws

Succes: productie vaccins en beschermingsmateriaal in eigen land en EU

Lilian Marijnissen

Er moet meer ingezet worden op de productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal in ons eigen land en in de Europese Unie. Dat voorstel van SP en CDA is vandaag aangenomen in de Tweede Kamer.

Marijnissen: ‘Geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal zijn belangrijk voor ons allemaal. Maar de afgelopen jaren is veel onderzoek en productie uit Nederland en Europa verplaatst naar met name landen in Azië. Die afhankelijkheid zorgt nu voor tekorten en risico’s voor zorgverleners en patiënten. Deze crisis laat zien dat we dit soort belangrijke industrieën in Nederland moeten hebben.’

We vragen daarom het kabinet om voor de zomer met een voorstel te komen hoe er nu en later meer zekerheid kan zijn over de productie van deze belangrijke producten. Dan is Nederland beter voorbereid op grootschalige uitbraken van gevaarlijke infectieziekten.

Betrokken SP'ers