nieuws

SP wil tijdelijke crisisuitkering voor flexwerkers en zzp’ers

De SP wil dat het kabinet snel met een crisisuitkering komt voor mensen die als gevolg van de ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus zonder werk en inkomen komen te zitten. Als het aan de SP ligt krijgen deze mensen de komende tijd een uitkering ter hoogte van het minimumloon als zij door de coronamaatregelen geen inkomen meer hebben.

‘Het zijn hele onzekere tijden, voor iedereen. Onze volksgezondheid staat voorop maar veel mensen komen in de problemen omdat ze plots een zonder inkomen komen te zitten. Deze tijdelijke maatregelen geeft de noodzakelijke adempauze die mensen nodig hebben’, zegt Lilian Marijnissen.

Komende woensdag spreekt de Tweede Kamer opnieuw met de minster-president over het coronavirus. Marijnissen wil dat in dit debat toezeggingen worden gedaan aan de groep flexwerkers met een onzeker contract en zzp’ers die zonder inkomen komen te zitten:

‘Ons voorstel is dat mensen die bijvoorbeeld een nul-urencontract in de horeca hebben, en van de ene op de andere dag zonder werk en inkomen zitten, zich bij de gemeente kunnen melden. Anders dan bij de bijstandsuitkering moet dan tijdelijk de sollicitatieplicht en de partner- en vermogenstoets worden overgeslagen. Mensen moeten snel geholpen kunnen worden. We zullen dit samen moeten doen.’

Betrokken SP'ers