nieuws

Van Kent over rapport Borstlap: minister moet snel aan de bak

Bart van Kent

In het eindrapport van de Commissie Regulering van Werk – ook wel de Commissie Borstlap – wordt de vinger voor de zoveelste keer op de zere plek gelegd: het groeiend aantal van inmiddels ruim 3 miljoen werkenden met een onzeker inkomen is onhoudbaar en brengt schade toe aan onze welvaart en maatschappelijke samenhang. Dat is niet alleen onrechtvaardig, want ‘de zwakste schouders dragen de zwaarste lasten’, het is ook slecht voor de economie. De tijd dat zoveel mogelijk onzeker flexwerk vooral door partijen als VVD en D66, maar ook een tijd lang door andere linkse partijen, als oplossing werd gezien voor alles, is hiermee hopelijk voorbij.

Het is voor de SP vooral de vraag wat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) nu gaat doen. SP-Kamerlid Bart van Kent: 'De bevindingen van de commissie kunnen voor de minister onmogelijk als een verrassing komen. Na drie jaar lang de problemen voor zich uit te hebben geschoven, moet hij nu snel aan de bak en eindelijk keuzes durven maken. We hebben niets aan een bange minister die alleen maar de grote bedrijven te vriend wil houden. Het is tijd voor meer zekerheid voor alle werkenden.'

Hogere, eerlijke prijs voor onzeker werk

De Commissie Borstlap doet een groot aantal aanbevelingen in het rapport die in lijn zijn met eerdere voorstellen van de SP. Zo wordt er geadviseerd om bedrijven een hogere, eerlijke prijs te laten betalen voor onzeker werk, zodat tijdelijk werk weer echt tijdelijk wordt. Mede op initiatief van SP, GroenLinks en PvdA is inmiddels in de wet geregeld dat bedrijven door een hogere WW-premie meer betalen voor onzeker werk, maar volgens de SP moet ook de werknemer zelf worden gecompenseerd. 'Iemand met een onzeker contract verdient minder en heeft een grotere kans werkeloos te raken waardoor het inkomen nog verder achteruit gaat', zegt Van Kent. 'Werkenden met een onzeker en daarmee ook vaak lager inkomen, moeten hiervoor worden gecompenseerd.'

Aanpakken van payrolling, contracting, detachering, etc.

Volgens Borstlap is er door falend beleid een wildgroei ontstaan aan contractvormen die de arbeidsmarkt ondoorzichtig en oncontroleerbaar maken. De SP pleit al langer voor het aanpakken van constructies als payrolling, contracting en detachering die er vaak alleen op gericht zijn de loonkosten zo laag mogelijk te houden en het uitknijpen van werknemers. Van Kent: 'Wij stellen de minister een concreet doel: in 10 jaar tijd moet het percentage onzeker werk terug van 36% nu (WRR-rapport) naar 10% in 2030. Iedere werkgever mag vanaf dan een maximale flexibele schil van 10% externe inhuur en onzekere contracten hebben. Zeker werk moet weer de norm worden!'

Aanpak van schijnzelfstandigen

Evenals de Commissie Borstlap, pleit de SP ook voor het aanpakken van schijnzelfstandigheid. De manier waarop het werk feitelijk wordt uitgevoerd, moet doorslaggevend zijn. Van Kent: 'De minister moet dus eindelijk op durven treden tegen bedrijven als Deliveroo waarbij de maaltijdbezorgers in loondienst, zogenaamd ineens zelfstandigen werden.' Daadwerkelijk zelfstandigen moeten volgens Borstlap mee gaan betalen aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering waar iedere werkende een beroep op kan doen. Ook daar kan Van Kent zich in vinden: 'Ook zelfstandigen moeten zich fatsoenlijk kunnen verzekeren. De rekening daarvoor moet komen daar waar die hoort: bij de opdrachtgevers. En ik zou nog wel een stap verder willen gaan, wat de SP betreft hebben zelfstandigen ook recht op een goed pensioen! Ook daarvoor zullen we met een voorstel komen.'

 


 

 

Blijf op de hoogte!

Betrokken SP'ers