nieuws

Van Apeldoorn: Kabinet weigert ondanks begrotingsoverschot te investeren in de samenleving

Bastiaan van Apeldoorn

De economie groeit weer flink, maar de samenleving merkt daar nog veel te weinig van, volgens SP-senator Bastiaan van Apeldoorn. Drie jaar geleden constateerde hij tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen dat het begrotingstekort was teruggedrongen maar de tekorten in de samenleving waren opgelopen. 'We zijn nu drie jaar verder en het begrotingstekort is inmiddels omgeslagen in een overschot, maar die maatschappelijke tekorten zijn nog altijd groot. De winsten stijgen, de lonen blijven nog steeds achter. Twee weken geleden sloten drieduizend scholen hun deuren omdat deze regering weigert de crisis in het basisonderwijs structureel aan te pakken. Deze regering kiest er voor 10 miljard over te houden terwijl klassen naar huis worden gestuurd of les krijgen van onbevoegden wegens het lerarentekort.'

Wederom nemen de verschillen toe in plaats van af. Van Apeldoorn: 'Minister Hoekstra van Financiën heeft tegenwoordig de mond vol over de middenklasse, maar verlaagt het toptarief met maar liefst 2,25% en verhoogt het tarief voor de eerste schijf. Daarmee wordt juist de last van de sterkste schouders verlicht. Ondertussen lezen we in de krant dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen zelfs weer is toegenomen. En ondanks het einde van de recessie in 2014 nam de armoede in ons land niet of nauwelijks af de afgelopen jaren, en bleef met name het aantal langdurige armen en het aantal kinderen dat in armoede opgroeit schandalig hoog. Het kabinet weigert de wens van een ruime meerderheid van deze Kamer –zoals neergelegd in de motie-Kox - uit te voeren om te zorgen voor concrete doelstelling om kinderarmoede terug te dringen. Terwijl de armoede maar mondjesmaat afneemt, neemt de rijkdom aan de top steeds extremere vormen aan. Het aantal miljardairs in ons land is tot een recordhoogte gestegen en dat het vermogen van de Quote 500 is met dubbele cijfers gestegen. Dit in hetzelfde jaar waarin de reële lonen daalden.'

'Het zijn verwarrende tijden', stelt Van Apeldoorn. 'Partijen rechts van het midden, en ministers van dien huize, nemen de taal van de SP over. Kapitalismekritiek hoort nu bij de mainstream van het politieke debat. Natuurlijk verheugt ons dit, want het geeft aan dat het neoliberalisme definitief op zijn retour is. Maar als het om het beleid van deze regering gaat dan zeg ik: geen woorden maar daden. En soms bekruipt het angstige gevoel dat het alleen maar loze woorden zijn.'


 

Blijf op de hoogte!

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Betrokken SP'ers