nieuws

SP en ChristenUnie: De rechter in de buurt is de rechter van de toekomst

Michiel van Nispen

Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat zij hun juridische of sociale hulp kunnen krijgen op een niet al te ingewikkelde manier tegen niet al te hoge kosten. Het is voor mensen van groot belang dat ze hun recht kunnen halen. De rechtsstaat is er niet enkel voor juristen, juist ook de mensen die minder zelfredzaam zijn moeten toegang tot het recht hebben. Maar de toegang tot het recht staat onder druk. Het hele systeem is ingewikkeld voor veel mensen. Het is duur. En vaak ook niet in de buurt. Daarom pleiten SP-Kamerlid Michiel van Nispen en ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf woensdag tijdens de behandeling van de begroting voor Justitie en Veiligheid voor een rechter in de buurt die betaalbaar en laagdrempelig is.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'De afgelopen twintig jaar is de helft van de rechtspraaklocaties gesloten. De rechter is bij mensen uit de buurten verdwenen en dat is heel slecht voor de bereikbaarheid van het recht. Mensen hebben behoefte aan een plek in de buurt waar ze naar toe kunnen met hun problemen. En waar ze geholpen worden met een oplossing. Dat is belangrijk voor het vertrouwen in de overheid.'

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf: ‘Rechtspraak gaat niet alleen over geschilbeslechting. Het gaat ook om herstel van verhoudingen of het oplossen van onderliggende problemen. Laagdrempelige toegang tot een rechter in de buurt en een snelle oplossing van een conflict dragen daaraan bij. Daarnaast is het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt met instanties zoals gemeenten, schuldhulpverleners, maatschappelijk werkers en de sociale dienst.’

De plannen voor een rechter in de buurt worden deze week besproken in het debat over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid.


 

Blijf op de hoogte!

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Betrokken SP'ers