nieuws

Sancties voor trainerende verzekeraars

Michiel van Nispen

Te veel slachtoffers met letselschade worden ook slachtoffer van lange en moeizame juridische en financiële processen door toedoen van verzekeraars. Elk jaar gaat het om duizenden gevallen. SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt dat in alle gevallen van letselschade mensen recht hebben op een fatsoenlijke en voortvarende behandeling zodat zij weer door kunnen met hun leven: 'Zaken moeten gewoon binnen een redelijke termijn behandeld worden. De regels waar verzekeraars zich aan moeten houden zijn boterzacht. Het niet naleven heeft nu nog geen consequenties. Dat is niet rechtvaardig en moet dus echt anders.'

Van Nispen wil daarom dat de regels voor verzekeraars aangescherpt worden en dat deze in de wet komen te staan. 'Het niet nakomen van de regels moet gevolgen hebben. Bijvoorbeeld een boete, of een dwangsom voor iedere dag dat niet aan de regels wordt voldaan. Een slachtoffer dat het op moet nemen tegen een grote kapitaalkrachtige organisatie is een ongelijke strijd, daarom moeten we slachtoffers meer middelen in handen geven.'

Ten slotte moet ook het toezicht op verzekeraars beter geregeld worden. Van Nispen: 'Op dit moment is er nauwelijks toezicht op de verzekeraars waardoor zij gewoon hun gang kunnen gaan. Het is dan ook hoog tijd dat de overheid stappen gaat zetten om een Tuchtraad op te richten voor de verzekeraars. Bij deze onafhankelijke Tuchtraad moeten mensen klachten kunnen indienen over verzekeraars die de regels niet naleven. Dit is niet alleen van belang voor de slachtoffers die hiermee hun gelijk kunnen krijgen, maar een effectieve naleving van de regels en toezicht op verzekeraars is van belang voor de hele samenleving.'

Betrokken SP'ers