nieuws

Neem noodkreet agenten eindelijk serieus

De politiebonden luiden de noodklok over het tekort aan politieagenten. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: 'De minister moet deze noodkreet nu eindelijk eens serieus nemen. De afgelopen jaren is door de VVD fors bezuinigd op de politie en is de instroom van nieuwe agenten stopgezet. De politie moet steeds meer taken uitvoeren, met steeds minder mensen. Daarom zijn structureel investeringen nodig in de politie. De tijd van praten is voorbij. Nu moet minister Grapperhaus maatregelen nemen.'

Door de bezuinigingen elders, komt er meer bij de politie terecht. Zo leggen problemen met personen met verward gedrag veel te veel beslag op de politie, terwijl deze cliënten eigenlijk thuis horen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Er zijn dus ook snel investeringen nodig in de ggz, zodat cliënten daar goede zorg kunnen krijgen. Daarnaast zijn investeringen nodig in de rechtspraak, zodat politiemensen minder tijd kwijt zijn aan bureaucratie en meer op straat kunnen zijn. Belangrijk is ook dat als de politiek meer taken geeft aan de politie, ook duidelijk wordt welke werkzaamheden die de politie nu doet door anderen kunnen worden overgenomen. 

Betrokken SP'ers