Erkenning voor ouders in debacle kinderopvangtoeslag

Renske Leijten

De Belastingdienst zette jarenlang de kinderopvangtoeslag van ouders stop. In veel gevallen oordeelde de Belastingdienst onterecht dat mensen met "opzet of grove schuld" fouten hadden gemaakt. Eerder ontvangen toeslag moest worden terugbetaald.

Deze mensen werden als fraudeur bestempeld en daarmee moesten ze grote bedragen terugbetalen zonder dat ze een betalingsregeling kregen. Dit had invorderingen van auto en huis en haard of loonbeslag tot gevolg.

'Deze mensen wisten niet en weten tot de dag vandaag niet waarvan ze precies beschuldigd worden en hebben zich niet kunnen verweren tegen de stopzetting en terugvorderingen.' zegt SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten.

Vanavond zegde staatssecretaris Snel toe – op herhaald verzoek van Renske Leijten – dat de invorderingen van schuld worden gepauzeerd en dat mensen een betalingsregeling op maat kunnen aanvragen. Leijten: 'Een belangrijke eerste stap en een erkenning dat er veel te hard is geoordeeld over mensen met toeslagen. Dat een klein foutje of fraude van een ander kan leiden tot een gigantische belastingschuld is onterecht en moet worden rechtgezet.'

De SP strijdt voor een rechtvaardige oplossing voor deze ouders. Honderden ouders hebben zich al gemeld bij de SP. Een aantal van deze meldingen zijn gebundeld in een zwartboek dat deze ouders hebben aangeboden aan de staatssecretaris.

Is uw kinderopvangtoeslag ook onterecht stopgezet of moet u onterecht terugbetalen?

Betrokken SP'ers