nieuws

59.201 handtekeningen om pensioenen mee te laten stijgen met prijzen

Veel gepensioneerden gaan er al meer dan 10 jaar op achteruit doordat pensioenen niet meestijgen met de prijzen. Voor de zomer hebben het kabinet, de werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten. Inmiddels is duidelijk geworden dat de meeste pensioenen wéér niet meestijgen met de prijzen. Woensdag is een petitie, die bijna 60.000 keer is ondertekend, aangeboden aan minister Koolmees. Volgens SP-Kamerlid Bart van Kent laat de massaal ondertekende petitie zien dat er veel steun is om de regels waarmee pensioenfondsen moeten rekenen aangepast moeten worden zodat de pensioenen weer meestijgen met de prijzen.

Van Kent: ‘De pensioenfondsen hebben ruim 1400 miljard euro in de pensioenpotten. Maar door de rekenregels van minister Koolmees moeten ze zich verplicht arm rekenen. Dit moet echt veranderen. Het pensioenakkoord moet daarom worden opengebroken. Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt zodat de regels waarmee pensioenfondsen nu moeten rekenen worden aangepast. Niet de pensioenverlagingen een jaar vooruit schuiven zoals het kabinet nu doet, maar echte oplossingen zijn nodig!’

Minister Koolmees moet volgens de SP, maar ook andere politieke partijen zoals initiatiefnemer 50PLUS, Omroep Max en ouderenorganisaties, de pensioenfondsen meer ruimte geven. ‘Zodat de pensioenen weer meestijgen met de prijzen en de pensioenverlagingen definitief van tafel gaan!’

De petitie gaat door. Iedereen die ook wil dat de pensioenen weer meestijgen met de prijzen kan hier terecht!

Betrokken SP'ers