Op naar een eerlijk migratiebeleid

Jasper van Dijk

Reactie van de SP op Frans-Duits migratieplan

De SP wil graag een goed debat met de regering over het initiatief dat Frankrijk en Duitsland binnen de Europese Unie hebben genomen rondom migratie. Dit is een belangrijk onderwerp en er is veel nodig om tot een goede oplossing te komen binnen Europa. Helaas wilde de coalitie het debat dat op de planning stond niet door laten gaan. Daarnaast heeft de Tweede Kamer het plan van Frankrijk en Duitsland niet ontvangen. Het praat en besluit behoorlijk lastig over een plan dat je niet hebt en waar ook geen fatsoenlijk debat over kan plaatsvinden.

Dit typeert hoe ondoorzichtig zaken binnen de Europese Unie worden geregeld. De SP heeft er daarom weer op aangedrongen om dit soort belangrijke zaken in het Nederlandse parlement te bespreken, zodat de democratie haar werk kan doen en gerespecteerd wordt.

De SP vindt dat Nederland mee moet praten over het Franse en Duitse initiatief. We zullen samen moeten komen tot een betere aanpak van migratie, waarbij voorop staat dat de grondoorzaken van migratie moeten worden aangepakt. Migranten die naar de Europese Unie komen moeten een snelle, eerlijke en adequate procedure krijgen zodat snel duidelijk wordt wie vluchteling is, en dus recht heeft op asiel, en wie niet. De SP steunt de lijn om samen met andere Europese landen te bekijken hoe we mensen die recht hebben op asiel op een zo goed en eerlijk mogelijke manier op kunnen vangen in Europa. Mensen die geen recht hebben op asiel moeten terugkeren naar het land van herkomst.

Met deze insteek moet de regering wat ons betreft binnen de Europese Unie het gesprek aan gaan. Mocht er een Europese overeenkomst worden gesloten, dan dient deze voorgelegd te worden aan de Tweede Kamer zodat het Nederlandse parlement en democratie haar werk kan doen. Dit is in lijn met een eerder aangenomen SP-motie.

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Ik sluit me aan

Betrokken SP'ers