nieuws

Belastingontduiking aanpakken met Centraal Aandeelhoudersregister

De SP en PvdA willen belastingontduiking, witwassen en terrorismefinanciering aanpakken met het instellen van een Centraal Aandeelhoudersregister. De partijen hebben daartoe een wetsvoorstel ingediend en vandaag start de behandeling van de wet. Instellingen, zoals het notariaat en de banken, zijn verplicht om te onderzoeken of hun klanten zich niet schuldig maken aan malafide praktijken, maar hebben op dit moment te weinig mogelijkheden om dit onderzoek goed en zorgvuldig te doen. Met een register waarin duidelijk staat wie of wat er achter een onderneming schuilgaat worden ze beter in staat gesteld deze verplichting na te komen. Notarissen worden verplicht inzichtelijk te maken wie de achterliggers zijn. Ook wordt elke aandelentransactie geregistreerd. Zo wordt het moeilijker om met schimmige bedrijfsstructuren de werkelijkheid te verdoezelen.

De noodzaak voor een aandeelhoudersregister is groot. De Panama Papers toonden aan hoe kerstbomen van schimmige vennootschappen worden opgericht om criminele activiteiten uit te voeren. Uit de verhoren van de Parlementaire Ondervragingscommissie Fiscale Constructies bleek dat dit soort praktijken ook grootschalig in Nederland plaatsvinden. Zo gaven de Belastingdienst en het OM aan dat zij op dit moment onvoldoende middelen hebben om dit soort financiële constructies op te rollen. Ook banken hebben moeite om transacties te onderzoeken op malafide praktijken. Het leverde de ING-bank een miljoenenboete op en ABN Amro ligt nu ook onder een vergrootglas.

PvdA-Kamerlid Nijboer: 'De schok na de onthullingen van de Panama Papers was groot. Alle partijen in de Tweede Kamer willen dat witwassen, belastingontduiking en fraude wordt bestreden. Toch zijn er op dit moment te weinig mogelijkheden om dit aan te pakken. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat we weten wie er achter ingewikkelde bedrijfskerstbomen schuil gaan, kan deze aftuigen en zo criminelen het leven zuur maken.'

SP-Kamerlid Alkaya: 'Nederland loopt jaarlijks miljarden mis door belastingontduiking. Wij draaien met z'n allen op voor die rekening in de vorm van hogere belastingen of bezuinigingen. Op dit moment worden aandelen in ondoorzichtige vennootschappen regelmatig gebruikt bij belastingfraude, en niemand weet wie er achter zit. Door dit transparant te maken zal het centraal aandeelhoudersregister bijdragen aan de bestrijding van fraude.'

Betrokken SP'ers