nieuws

Reactie op Troonrede: kabinet pakt fundamentele problemen in de samenleving niet aan

Dit kabinet slaat de plank mis nu de economische groei zo groot is, maar veel mensen hun eerlijke deel niet krijgen. De winsten en uitkeringen aan aandeelhouders zijn gigantisch, maar de lonen van mensen stijgen nauwelijks. Hierover hebben we helaas niets gehoord in de Troonrede. Dit terwijl de kosten voor de boodschappen, huur, energie, zorg en kinderopvang wel zijn gestegen. Dat is niet rechtvaardig.

Afgelopen jaar ging half Nederland, ondanks de mooie beloften van het kabinet, er niet op vooruit. Daar komt bij dat ook in de samenleving de nood op veel plekken hoog is. Gezinnen die jeugdzorg nodig hebben staan maandenlang op een wachtlijst, een betaalbaar huis vinden is vrijwel onmogelijk, studenten moeten zich in torenhoge schulden steken om te kunnen studeren, het lerarentekort zorgt voor overvolle klassen en onze politieagenten hebben dringend meer collega’s nodig.

Dit kabinet pakt deze fundamentele problemen in de samenleving niet aan. Sterker nog, dit kabinet maakt de problemen groter door de ongelijkheid verder op te drijven. Hoe meer je hebt, hoe meer je erop vooruit gaat. De laagste inkomens krijgen er het minst bij. De hoogste inkomens het meest. Voor gepensioneerden komen daar ook nog de dreigende kortingen van de pensioenen bij. Als eerste stap zou het minimumloon verhoogd moeten worden. De hoogte van het minimumloon wordt door de politiek vastgesteld en een hoger minimumloon heeft een stuwend effect op de rest van de lonen. Daarnaast moeten de salarissen van de mensen die werken in de zorg, het onderwijs en bij de politie omhoog.

 

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Ik sluit me aan