nieuws

Stop beïnvloeding van artsen door de farmaceutische industrie

Henk van Gerven

Artsen en zorginstellingen worden voor steeds hogere bedragen gesponsord door de farmaceutische en medische-hulpmiddelen-industrie. Het gaat om tientallen miljoenen per jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Transparatieregister Zorg. SP-Kamerlid Henk van Gerven wil dat het Transparatieregister verplicht wordt. Ook pleit hij ervoor dat de ondergrens van het register heroverwogen wordt en lagere bedragen er ook in opgenomen worden.

'Als patiënt verdien je het om een medicijn, implantaat of behandeling te krijgen omdat je het nodig hebt uit gezondheidsoverwegingen. Het mag niet zo zijn dat je een bepaald medicijn krijgt omdat de arts dan een grotere kans heeft terug te komen voor een lezing bij een bevriende fabrikant.' aldus Van Gerven.

Gunstbetoon (oneigenlijke beïnvloeding van artsen door de industrie) is bij wet verboden, maar er bestaan allerlei uitzonderingen. De SP pleit al jaren voor het schrappen van die uitzonderingen. Afgelopen maart werd dit voorstel nog door de coalitie weggestemd in de Tweede Kamer. Van Gerven noemt de gepubliceerde cijfers 'het topje van de ijsberg'. Waarschijnlijk liggen de werkelijke bedragen nog veel hoger, maar sommige medici ondertekenen geheimhoudingsclausules en doen geen melding van het geld dat zij ontvangen van fabrikanten.

Betrokken SP'ers