Lager salaris voor Tweede Kamerleden

Michiel van Nispen

De SP vindt de vergoedingen voor Kamerleden te hoog. Daarom heeft SP-Kamerlid Michiel van Nispen vandaag een voorstel ingediend bepaalde vergoedingen voor Kamerleden af te schaffen. Van Nispen: 'Het gat tussen de schadeloosstelling van politici en het salaris van de grote meerderheid van de mensen die we vertegenwoordigen vinden wij te groot. Maar naast deze schadeloosstelling krijgen Kamerleden ook een ov-jaarkaart, een reiskostenvergoeding, beroepskosten en verblijfskosten. Ik ken geen ander beroep waarbij je zoveel onkosten vergoed krijgt en waar bovendien geen enkele controle op is.'

Bij de behandeling van de begroting van de Tweede Kamer, de Raming, heeft de SP daarom een voorstel ingediend de verblijfskosten af te schaffen. Over deze kosten is recentelijk ophef ontstaan omdat er niet gecontroleerd kan worden of een Kamerlid daadwerkelijk de kosten maakt waar deze vergoeding voor is. Van Nispen: 'Als je een uitkering ontvangt en je geeft een ander adres op, dan heb je een groot probleem want dan fraudeer je. Maar voor politici gelden andere regels. Als politici niet integer zijn is dat niet alleen verspilling van belastinggeld maar schaadt dat ook het vertrouwen in de politiek.'

De SP wil dat de verblijfskosten vergoeding helemaal wordt afgeschaft. Het salaris van Kamerleden is hoog genoeg om daar de kosten voor hotelovernachtingen uit te betalen. Ook moeten de andere vergoedingen en de controle daarop eens goed onderzocht worden. De SP vindt deze te hoog en de controle te minimaal. Ook hiervoor heeft de SP een voorstel ingediend.

 

Betrokken SP'ers