nieuws

Erkenning en genoegdoening voor slachtoffers geweld in de jeugdzorg

Maarten Hijink

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil dat het kabinet snel in actie komt om slachtoffers van geweld in de jeugdzorg te erkennen en zo mogelijk te compenseren voor het leed dat hen is aangedaan. Hijink reageert daarmee op het rapport van de Commissie De Winter die onderzoek deed naar geweld tegen jongeren in de jeugdzorg. Hijink: ‘Jongeren zijn mishandeld en misbruikt. Jarenlang heeft dat door kunnen gaan. Daar waar mogelijk moeten daders opgespoord en berecht worden. Tegelijk moet het kabinet alles op alles zetten om slachtoffers tegemoet te komen.’

De commissie De Winter stelt terecht dat zeker niet de hele jeugdzorgsector over één gewelddadige kam kan worden geschoren. ‘Maar als 1 op de 10 kinderen te maken heeft gehad met geweld of ernstig geweld, dan moet je vaststellen dat het op veel plekken helemaal mis zat. Dan zijn excuses van de overheid nodig en moet indringend gekeken worden op welke plekken nu nog geweld in de jeugdzorg voorkomt.’

De SP wil op korte termijn met het kabinet in debat over de schokkende conclusies uit het rapport van Commissie de Winter. Volgens Hijink is dat nodig omdat onder verantwoordelijkheid van de overheid grote misstanden hebben plaatsgevonden. ‘We moeten weten in hoeverre dergelijke misstanden nu nog steeds voor kunnen komen. Ook hebben slachtoffers recht op erkenning en compensatie voor het leed dat hen is aangedaan, terwijl ze juist bescherming en zorg van de overheid nodig hadden.’

Betrokken SP'ers