nieuws

Stop perverse Primarkpremie, verhoog de lonen

Jasper van Dijk

De perverse Primarkpremie moet worden beëindigd, dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Dit zogenaamde lage-inkomensvoordeel komt neer op een “lagelonen-subsidie” van een half miljard euro aan het bedrijfsleven. Veel politieke partijen twijfelen inmiddels aan het nut van deze perverse subsidie. Jasper van Dijk stelt daarom voor om woorden om te zetten in daden en het daadwerkelijk af te schaffen.

Van Dijk: ‘We moeten af van deze Primarkpremie, de zogenaamde LIV-regeling, want hij is totaal niet effectief. Mensen kunnen sowieso aan de slag in deze hoogconjunctuur, daar is geen subsidie voor nodig. En al helemaal niet als hij innovatie tegenhoudt en de lonen laag houdt. Minister Koolmees heeft in antwoord op mijn Kamervragen al toegezegd om de regeling te onderzoeken. De regering twijfelt zelf dus ook aan de effectiviteit ervan.’

Als bedrijf kun je maar liefst 2.000 euro per jaar subsidie ontvangen voor een werknemer rond het minimumloon. Maar als je het loon verhoogt, vervalt de subsidie. Vandaar dat het een perverse subsidie is om de lonen laag te houden. Bedrijven als H&M, de Bijenkorf en de Primark maken er gretig gebruik van.

Van Dijk wil het geld dat vrijkomt gebruiken om de lonen te verhogen. Ondanks enorme economische groei, blijven de lonen nog altijd achter. We hebben inmiddels circa 300.000 werkende armen. Dat is volstrekt overbodig. De SP wil het minimumloon verhogen, om te beginnen met tien procent. Van Dijk: ‘Laten we het geld voor de Primarkpremie daarvoor inzetten, dan slaan we twee vliegen in één klap: we verhogen het minimumloon en we stoppen met een perverse prikkel om de lonen laag te houden.’

Betrokken SP'ers