Gerkens: Rutte III stort studenten in de schulden

Arda Gerkens

De regering moet luisteren naar de oproep van 27 jongerenorganisaties en afzien van de renteverhoging op studieleningen, betoogt SP-senator Arda Gerkens. De studieschuld, die nu al kan oplopen naar 21.000 euro, dreigt door het voorstel met nog eens 5.000 euro toe te nemen. Of het voorstel een meerderheid gaat halen is nog maar de vraag, want de regering heeft door de breuk van senator Duthler met de VVD geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. De SP was al van begin af aan tegenstander van het leenstelsel voor studenten, dat in 2015 werd ingevoerd. Gerkens: 'Dit leenstelsel is slecht voor de toegankelijkheid van het onderwijs, vergroot de tweedeling en vermindert gelijke kansen. Het verhogen van de rente, waarvan de gelden rechtstreeks naar de staatskas gaan, vindt mijn fractie een slecht plan en kan ook niet onze steun wegdragen.'

Een meerderheid van de Eerste Kamer is inmiddels, mede door een koerswijziging van GroenLinks, tegen het leenstelsel. Senator Gerkens vraagt zich dan ook af waarom er nu nog over de renteverhoging gesproken wordt. 'Dit leenstelsel is een slecht stelsel. Liever had mijn fractie vandaag gesproken over hoe we deze dwaling zouden gaan herstellen. Het stelsel gaat er van uit de student maar zelf moet investeren in zijn toekomst, want hij of zij plukt de vruchten ervan. Het gaat voorbij aan het feit dat de vruchten door de hele samenleving geplukt worden. Deze profiteert namelijk van sterk opgeleide inwoners, zeker in een kenniseconomie als de onze. Om het leenstelsel af te schaffen, moeten er keuzes worden gemaakt en oplossingen worden bedacht.'

27 jongerenorganisaties, waaronder de SP-jongeren van ROOD en ook de jongerenpartijen van de vier regeringspartijen (JOVD, CDJA, Jonge Democraten en PerspectieF), stuurden de Eerste Kamer een brief met de oproep om af te zien van de renteverhoging. De SP roept de regering op hiernaar te luisteren en is zelf voorstander van het herinvoeren van de basisbeurs, omdat het leenstelsel het onderwijs minder toegankelijk maakt voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. De Eerste Kamer stemt op 4 juni, bij de laatste vergadering in de huidige samenstelling, over het voorstel.

Betrokken SP'ers