Sloop de markt uit de ambulancezorg

Het aanbesteden van de ambulancezorg moet definitief worden gestopt. Henk van Gerven tijden het debat hierover in de Tweede Kamer: “Het stelsel van het vergunningstelsel aan de huidige 25 regionale ambulancevoorzieningen moet permanent van kracht worden. Er is geen behoefte aan buitenlandse avonturiers die grof geld menen te kunnen verdienen aan ongelukken.”

De discussie over de toekomst van de ambulancezorg sleept zich al meer dan 15 jaar voort. Destijds wilde minister Hoogervorst de ambulancezorg aanbesteden. Hij werd teruggefloten door de Tweede Kamer die absoluut geen heil zag in het aanbesteden van de ambulancezorg. Ook latere pogingen van voormalig minister Klink en Schippers strandden. Sindsdien is er een patstelling.

Henk van Gerven: “Het is de hoogste tijd om aan de onzekerheid voor het personeel een einde te maken. Er is geen enkel draagvlak voor het aanbesteden van de ambulancezorg, niet onder het personeel, noch in de samenleving. Ongelukken lenen zich niet voor marktwerking. Bij een permanent vergunningenstelsel onder regie van de overheid kan de sector zich concentreren op het leveren van de best mogelijke ambulancezorg. De sector is gebaat bij deze zekerheid.”

Ook moet er een einde komen aan het sluiten van spoedeisende hulpen en klinische verloskunde afdelingen. In het belang van de gezondheid van moeder en kind moeten zwangeren in nood binnen een kwartier een ziekenhuis kunnen bereiken. Ook voor het behoud van de regionale ziekenhuizen om de hoek is een dergelijke 15 minutennorm van groot belang.

Henk van Gerven: “De stuurgroep ‘Zwangerschap en geboorte’ pleitte tien jaar geleden al voor de invoering een veiligheidsnorm van 15 minuten. Gezien de afnemende bereikbaarheid van de acute zorg en verloskunde zoals we nu zien in Lelystad, Stadskanaal en Hoogeveen moet deze norm onmiddellijk van kracht worden. En dat betekent inderdaad niet het sluiten van afdelingen maar het opnieuw openen van acute zorg en klinische verloskunde afdelingen in deze plaatsen.”

Betrokken SP'ers