nieuws

Grenzeloze Europese markt slecht voor samenwerking

Bastiaan van Apeldoorn

Tijdens de Algemene Europese Beschouwingen ging het in de Eerste Kamer over de staat van de Europese Unie. Het jaarlijkse debat over de EU is dit jaar extra belangrijk. 'Op 23 mei kiezen we het Europese Parlement, temidden van de Brexit, discussies over de NAVO, China en een Europees leger, en een steeds onvoorspelbaardere VS onder president Trump. De SP laat zien dat er meer te kiezen valt dan enerzijds eurofiele partijen die alleen maar meer macht aan Brussel willen geven en anderzijds xenofobe nationalisten die de Europese samenwerking de rug willen toekeren en grensoverschrijdende problemen niet willen aanpakken,' zegt SP-senator Bastiaan van Apeldoorn.

Van Apeldoorn bekritiseerde de macht van Brussel en de multinationals. 'De minister zal zeggen dat de interne markt een middel is voor het Nederlandse bedrijfsleven om geld te verdienen. Maar is de interne markt ook altijd goed voor onze samenleving? Is het goed voor onze samenleving als Europese aanbestedingsregels onze unieke thuis- en jeugdzorg in de weg zitten? Pleit dit niet voor een veel flexibelere EU? Een EU met meer variatie, zoals eveneens bepleit door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid? En wat ons betreft een EU waarin Brussel niet de baas speelt over zaken waar de lidstaten prima zelf over kunnen gaan? De interne markt heeft vooral enorme schaalvergroting in de hand heeft gewerkt. Een nog grotere concentratie van economische en daarmee ook politieke macht in handen van multinationals en grootbanken.'

Betrokken SP'ers