nieuws

SP wil parlementair onderzoek: waarom loont misdaad nog steeds?

Michiel van Nispen

Misdaad mag niet lonen. Daarover is iedereen het eens. Toch is crimineel gedrag nog steeds bijzonder lucratief. Het geduld van SP-Kamerlid Van Nispen is nu op: 'We hebben al zoveel voorstellen gedaan. Moties die zijn aangenomen. Een minister die beterschap belooft. Maar keer op keer stellen we vast dat we criminelen nog onvoldoende weten te raken daar waar het pijn doet, namelijk in de portemonnee. Vrijwel alle misdaad draait om geld, hoe kan het dat onze opsporing nog steeds onvoldoende financieel gedreven is? Dat moeten we als parlement nu zelf gaan uitzoeken en snel met voorstellen en oplossingen komen. Daarvoor is een parlementair onderzoek geschikt. Want hoe kan het nou dat misdaad nog steeds loont en wat moet er gebeuren om daar een einde aan te maken? Als we gezamenlijk met alle partijen tot voorstellen komen kan de minister daar niet meer om heen.'

Wat Van Nispen betreft zou het onderzoek zich onder andere moeten gaan richten op de capaciteit, expertise en werkwijze van de opsporing. Daarnaast moet de samenwerking tussen opsporing en andere (publieke en private) partijen worden onderzocht zoals de FIOD, gemeenten en banken. Ook moet wat de SP betreft nadrukkelijk naar de rol en verantwoordelijkheid van het financiƫle stelsel worden gekeken: 'Als we zien dat het nog steeds te gemakkelijk is om crimineel geld wit te wassen en weg te sluizen naar het buitenland dan moeten we het hebben over de rol en verantwoordelijkheid van de banken en andere partijen die criminelen, bewust of onbewust, faciliteren.'

Het aanpakken van crimineel geld is volgens Van Nispen belangrijk voor het vertrouwen in de overheid: 'Als mensen zien dat criminelen  zich onaantastbaar wanen en van hun misdaadgeld een luxeleven leiden, terwijl mensen zelf hard moeten werken en niet of nauwelijks rond kunnen komen, dan gaat er iets behoorlijk fout. We moeten er alles aan doen misdaadgeld af te pakken. Dat is rechtvaardig richting de slachtoffers maar eigenlijk voor de hele samenleving. We komen vele miljoenen tekort voor de zorg, onderwijs en rechtsstaat. Maar de misdaadmiljarden laten we vrijwel onaangetast in handen van de criminelen. Dat kan niet langer.'

Betrokken SP'ers