nieuws

Succes SP: Geen Europese brandweer

Michiel van Nispen

De SP heeft een stokje gestoken voor de oprichting van een Europese brandweer. Een motie van SP-Kamerlid Michiel van Nispen die de minister van Justitie en Veiligheid de opdracht geeft niet in te stemmen met de oprichting van een Europese brandweer is in de Tweede Kamer aangenomen. Hard nodig want de bemoeizucht van Europa dendert maar door. Nadat Nederland eerst in een Europees Openbaar Ministerie is gerommeld, wil de EU nu dat er een EU-rampenteam (RescEU) wordt opgericht dat overal in de EU, maar ook daarbuiten als het moet, kan bijspringen bij grote rampen. Van Nispen: 'Dit prestigeproject kost meer dan 200 miljoen euro aan belastinggeld. Van dat geld zouden dan blusvliegtuigen, waterpompen, reddingsteams, veldhospitalen en medische noodteams bekostigd worden, die dan ergens in Europa geplaatst worden. En dat alles terwijl nut en noodzaak hiervan totaal niet is aangetoond.'

Van Nispen beseft dat een bosbrand, aardbeving of overstroming soms zo ernstig kan zijn dat een land het niet of nauwelijks zelf aan kan in de eerste periode na de ramp. 'Het is dan echter zaak dat met name de omringende landen bijspringen, wat nu ook gewoon gebeurt in de praktijk, de oprichting van een Europese brandweer is dan ook totaal overbodig en een verspilling van ons belastinggeld.' De Minister van Justitie en Veiligheid probeerde te Kamer nog over te halen om in te stemmen met de oprichting van de Europese brandweer, omdat hij de toezegging had gekregen dat landen écht eerst zelf er álles aan gaan doen om hun eigen capaciteit op te bouwen. 'Dat is niet overtuigend. In de eerste plaats, hoe zeker zijn we dat bepaalde landen niet toch een beetje achterover gaan leunen als ze ook een beroep kunnen doen op de vliegende hulptroepen van de EU? Maar vooral ook, er is geen begin van bewijs dat dit beter op Europees niveau geregeld kan worden. Wat de SP betreft heeft dit erg weinig met solidariteit te maken, maar veel met Europese bemoeizucht en verspilling.'

Betrokken SP'ers