nieuws

Singapore-verdrag is uitverkoop aan multinationals

Stop ISDS campagne in het Europese Parlement, 13 februari 2019
Stop ISDS campagne in het Europese Parlement, 13 februari 2019

De SP maakt zich grote zorgen over het besluit van het Europese parlement om in te stemmen met het investeringsverdrag met Singapore. Het verdrag opent de deuren voor buitenlandse investeerders om te speculeren op onze financiële markten. Met name het besluit om ook staatsobligaties open te stellen voor buitenlandse investeerders is een recept voor ellende.

SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur: “Het is verbijsterend zoals het Europees Parlement meegaat in de wens van de Europese Commissie om onze landen tot speeltuin voor multinationals te maken. Niet alleen kunnen buitenlandse investeerders nationale schulden opkopen, in het geval van een financiële crisis kunnen ze vervolgens schuldsaneringen tegenhouden, zo blijkt uit onderzoek van SOMO. Daarnaast bevat dit verdrag opnieuw een arbitrageparagraaf die buitenlandse investeerders de mogelijkheid geeft om hoge claims in te dienen tegen democratisch genomen besluiten. De Commissie noemt het anders, maar het is gewoon ISDS. De winsten gaan naar de particuliere investeerder, de risico’s komen voor rekening van de belastingbetaler.”

Mineur: “Het handelsverdrag met Canada, CETA, zou een rolmodel worden voor nieuwe handelsverdragen. Maar dit verdrag is bepaald geen vooruitgang. Singapore is een land dat het niet zo nauw neemt met mensenrechten, vakbondsrechten en persvrijheid, en het kent nog steeds de doodstraf. In het verdrag worden geen bindende afspraken gemaakt over duurzaamheid, en niemand heeft het erover dat Singapore volgens het Amerikaanse National Bureau of Economics Research op drie staat in de wereldwijde lijst van belastingparadijzen.”

Betrokken SP'ers