nieuws

Van Raak komt met nieuwe wet voor een bindend referendum

Steeds vaker zien we dat mensen het vertrouwen in onze democratie hebben verloren. Veel te vaak horen we mensen zeggen dat ze niet meer gaan stemmen, omdat ze in 'Den Haag' toch niet bereid zijn om te luisteren. SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft daarom een nieuwe wet gepresenteerd voor een referendum. Met dit wetsvoorstel wil van Raak mensen het recht geven om besluiten die door de politiek in Den Haag worden genomen terug te draaien, als een meerderheid van de bevolking zich in een referendum tegen een wet uitspreekt. Anders dan het 'raadgevend' referendum dat we eerder hadden kan de uitslag van dit 'bindend' referendum niet meer door de Tweede Kamer worden genegeerd. Van Raak: 'Het referendum is een spiegel voor het parlement. Elke politicus moet de vraag beantwoorden of hij of zij bereid is om zich te laten corrigeren door de kiezers.'

De SP staat hierin niet alleen. Eerder gaf staatscommissie Remkes, die onderzoek deed naar onze democratie, hetzelfde advies aan de Tweede Kamer. De commissie ziet net als de SP een bindend referendum als een belangrijk middel om de kloof tussen gewone Nederlanders en het bestuur in Den Haag te dichten en het vertrouwen van mensen in de democratie te helpen herstellen. 'In Nederland zijn er eerder referenda gehouden, zoals in 2005 over de Europese Grondwet, in 2016 over het Verdrag met Oekraïne en in 2018 over de Sleepwet voor de geheime diensten. Steeds bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer het éne wenste, maar dat de bevolking het ándere wilde. Deze referenda legden een crisis bloot in onze democratie. Deze wet zal ook moeten leiden tot een serieuze discussie over het functioneren van de Tweede Kamer.'

 

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Ik sluit me aan

Betrokken SP'ers