nieuws

De lonen moeten omhoog

Wie gelooft dit kabinet Rutte nog? Iedereen zou erop vooruitgaan werd er beloofd bij het aantreden. Intussen is de energierekening gestegen, net zoals de zorgpremie, de kosten voor kinderopvang en de huren. Sinds 1 januari moeten we door de verhoogde btw ook meer afrekenen aan de kassa van de supermarkt. Terwijl de vaste lasten stijgen, blijven de lonen al jarenlang achter. De Rabobank heeft berekend dat het inkomen dat mensen te besteden hebben sinds 1977 nauwelijks is toegenomen. Het IMF en de Nederlandsche Bank roepen al langere tijd op om de lonen te verhogen. 

Premier Rutte beloofde dat iedereen in de portemonnee zou gaan voelen dat Nederland uit de crisis is. Het zijn helaas holle woorden, omdat er geen enkele actie wordt ondernomen om de lonen te laten stijgen. Ondanks dat de winsten van bedrijven hoger zijn dan ooit te voren, de salarissen aan de top gigantisch zijn en grote bedrijven steeds minder belasting hoeven te betalen waardoor ze steeds meer geld overhouden, blijven de lonen in Nederland achter. Een steeds kleiner deel van de economische groei gaat naar lonen, een steeds groter deel gaat naar de winsten. Hogere winsten, maar geen hogere lonen, dat knelt.

In het dagelijks leven heeft dit grote gevolgen voor mensen. De SP heeft door het Nibud laten onderzoeken of het sociaal minimum voor gezinnen genoeg is om van rond te komen. Wat blijkt? Dit is niet het geval. Veel gezinnen komen structureel geld tekort om van rond te komen. Er zijn ruim een half miljoen mensen in Nederland die rond moeten komen van het minimumloon. Een stel met vier kinderen met een minimumloon komt 305 euro per maand tekort, een paar met twee oudere kinderen 217 euro.

De SP wil met deze trend breken. We zijn de mooie praatjes van dit kabinet Rutte beu, het is tijd voor actie. Wij willen dat de lonen stijgen en de overheid kan daar aan bijdragen door in ieder geval het minimumloon met 10 procent te verhogen. Een verhoging van het minimumloon zal veel opleveren. Het zorgt ervoor dat een aanzienlijke groep mensen beter rond kan komen. Een hoger loon draagt bij aan economische groei, omdat mensen meer geld hebben om uit te geven. Daarnaast zorgt het voor een rechtvaardiger verdeling tussen arbeid en kapitaal. De verhoging van het minimumloon kost 4,5 miljard euro en financieren we onder andere door het verhogen van de winstbelasting. Als de laagste lonen omhoog gaan, kan dit ook een verhogend effect hebben op de rest van de lonen. En dat is precies wat we nodig hebben!

Het Nibud rapport over het minimumloon is op deze pagina te vinden

De veelgestelde vragen over het minimumloon zijn hier te vinden

Betrokken SP'ers