nieuws

Kox: Hoe zuiver op de graat is de Senaat?

Tiny Kox

Als het aan de SP ligt, komt er in de Eerste Kamer snel een overzicht van alle inkomsten van senatoren voor hun banen naast het Kamerlidmaatschap. Daarnaast moet er een lobby-register komen, en een externe vertrouwenspersoon voor vragen over integriteit. De Eerste Kamer dient een heldere gedragscode te maken, om schimmig gedrag te voorkomen. Dat zegt SP-fractievoorzitter Tiny Kox.

Kox: ‘Onze voorstellen sluiten precies aan op die van de integriteitswaakhond van de Raad van Europa, GRECO (Groep van Staten tegen Corruptie). In de afgelopen jaren hebben de senatoren hun gedrag verbeterd volgens GRECO, maar er moet nog meer gebeuren. Ik hoop dat we in de komende tijd kunnen werken aan brede steun voor onze en vergelijkbare voorstellen, zoals die vandaag in het debat in de Eerste Kamer zijn gedaan.’

In de afgelopen jaren hebben alle fracties in de Eerste Kamer integriteitsafspraken gemaakt en die openbaar gemeld op de website van de Eerste Kamer, met uitzondering van de PVV. Kox: ‘Ik daag de PVV uit om dat alsnog te doen. Het valt niet uit te leggen dat niemand mag weten of in die fractie ook integriteitsafspraken gelden, en als dat zo is, waarom niemand dat dan mag weten!’

Kox hekelt het ‘egeltjesgedrag’ van sommige fracties, als er van buitenaf vragen worden gesteld over de gang van zaken in de Eerste Kamer, die politiek steeds belangrijker lijkt te worden: ‘Buiten de Eerste Kamer lijkt het voor velen onduidelijk of er sprake is of kan zijn van belangenverstrengeling, en van voldoende scheiding tussen wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. Dat roept vragen op. Laten senatoren zich soms in hun handelen leiden door andere belangen, of gebruiken ze soms hun functie om besluitvorming te beïnvloeden? Kortom: hoe zuiver op de graat is de Senaat?’

 

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Ik sluit me aan

Betrokken SP'ers