nieuws

Veel steun voor 3 uur schoolgym per week

Michiel van Nispen

Grote sportorganisaties zoals NOC*NSF, de KNVB en de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding steunen het plan van SP-Kamerlid Michiel van Nispen voor 3 uur bewegingsonderwijs per week gegeven door een vakleerkracht. Van Nispen is blij met deze steun: 'Al jaren willen politieke partijen en regeringen zorgen voor meer en betere gymlessen. Maar van mooie beloftes is niets waargemaakt. Daarom nemen wij nu zelf het initiatief. Het is hard nodig, want bijna de helft van de scholen heeft geen vakleerkrachten en veel scholen geven slechts één lesuur gymles per week. 1 op de 7 kinderen heeft overgewicht en kinderen kunnen steeds minder goed sporten en bewegen. Het is dus hoog tijd dat er wat gebeurt.'

3 uur bewegingsonderwijs op school kan Nederland ook veel opleveren, blijkt uit onderzoek dat de SP liet doen. Een leven lang sporten en bewegen levert geld op door lagere zorgkosten, lager ziekteverzuim, hogere arbeidsproductiviteit en positieve sociale effecten, waaronder mogelijk betere leerprestaties. Ook regelt het voorstel dat  er jaarlijks 275 miljoen euro extra naar de scholen gaat. Daarvan kunnen extra vakleerkrachten worden aangesteld, die de groepsleerkrachten juist kunnen ontlasten, waardoor de werkdruk in het onderwijs omlaag kan. Van Nispen: 'Als we het belangrijk vinden dat alle kinderen – ongeacht hun achtergrond -voldoende leren bewegen dan ligt het voor de hand om dit te organiseren op school. Zo krijgen álle kinderen – en niet alleen de kinderen van ouders die het nut zien en het geld hebben – de kans om te sporten.' 

De sportbonden zijn enthousiast over het plan. NOC*NSF en de KNVB: 'Wat zou het fantastisch zijn als ieder kind 3 uur gymonderwijs per week van een vakdocent zou krijgen zoals wordt voorgesteld door Michiel Van Nispen.' Ook de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding ondersteunt de initiatiefwet: 'De KVLO is blij dat er nu na zoveel jaar een wetsvoorstel ligt dat ervoor wil zorgen dat elk kind in Nederland voldoende en goed bewegingsonderwijs krijgt. Dat is volgens ons ook hard nodig, omdat kinderen al geruime tijd steeds slechter en steeds minder bewegen, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid.'

Van Nispen is blij met de steun van de sport- en onderwijswereld.  Dinsdag zal het eerste deel van het debat in de Tweede Kamer plaatsvinden, waar partijen het plan gaan bespreken.

 

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Ik sluit me aan

Betrokken SP'ers