nieuws

Van Raak wil parlementair onderzoek naar nationale politie

23.000 aangiftes liggen nog op de plank en 16.000 onderzoeken zijn stopgezet door het tekort aan personeel bij de nationale politie. De beloften die zijn gedaan bij de vorming van de nationale politie zijn gebroken. De SP wil dat de Kamer zelf onderzoek gaat doen waarom dit is mislukt. SP-Kamerlid Ronald van Raak wil een parlementair onderzoek: 'Agenten zeggen dat dankzij de nationale politie hun werk niet makkelijker maar moeilijker is geworden en ons land nu minder veilig is. Bij de vorming van de nieuwe politie is beloofd dat agenten meer op straat zouden zijn en de bureaucratie zou afnemen, maar dat is allemaal niet gebeurd. Integendeel. Agenten geven massaal aan dat zij geen tijd meer hebben om de wijk in te gaan, aangiften worden niet afgehandeld en het aantal uren dat een agent achter een bureau moet zitten neemt niet af maar toe.'

De commissie Kuiken, die een evaluatie deed, zegt dat de vorming van de nationale politie door het ministerie fors is onderschat. Teveel veranderingen werden tegelijkertijd ingezet en moesten bovendien binnen een krap tijdsbestek. Van Raak: 'In plaats van te investeren werd op de politie bezuinigd, een van de redenen dat we nu overal agenten te kort komen. Reorganisaties bij de overheid worden vaak onderschat en er wordt gebruik gemaakt van duurbetaalde consultants. Om de politie te verbeteren moeten we weten waarom het zo fout heeft kunnen lopen.'

 

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Ik sluit me aan

 

Betrokken SP'ers