nieuws

SP kritisch op Marrakesh Pact: Vijf vragen aan Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Jasper, wat is precies dat Marrakesh Pact?

Het Marrakesh Pact (ook bekend als VN-Migratiepact) is een verklaring van de Verenigde Naties die officieel 'Global compact for safe, orderly and regular migration' heet. Het Pact gaat niet over vluchtelingen, daarvoor bestaat een apart Pact. Het Marrakesh Pact gaat over migratie in algemene zin. Het is voor een groot deel een samenvatting van goede punten die ook al in (mensenrechten) verdragen staan, maar er staan ook punten in die kritisch moeten worden bekeken.

Waarom is de SP dan kritisch?
Wij hebben zorgen over de passages over economische migratie, omdat dit vaak leidt tot loondump, uitbuiting en verdringing. Maar ook tot een 'braindrain', het vertrekken van opgeleide mensen, in bijvoorbeeld Afrika. Wij verzetten ons tegen een kapitalistisch gedreven globalisering die samenlevingen onder druk zet.

Hoe kijkt de SP dan naar migratie?
Wij vinden dat vluchtelingen, mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, opgevangen moeten worden. Als het kan in de regio, maar als dat niet op een veilige manier kan, in Europa. Maar economische migranten, die geen recht hebben op asiel in Nederland, kunnen hier niet komen wonen of werken. Dit om loondump, uitbuiting en verdringing te voorkomen. Recent presenteerden we een plan met vijf voorstellen om arbeidsmigratie te reguleren.

Wat is het verschil met het standpunt van PVV en FvD?
De SP-analyse is een totaal andere. Baudet en Wilders laten geen kans voorbij gaan om migranten overal de schuld van te geven. Ze weigeren de bijl aan de wortel van het probleem te zetten: de kapitalistisch gedreven globalisering die hele samenlevingen ontwricht. Zij leiden daarmee juist af van de drang van grote bedrijven naar goedkope arbeid.

Hoe gaat de SP om met 'Marrakesh'?
De SP is zeer kritisch op de oorzaken van migratie. Het is niet voor niks dat grote bedrijven al lang lobbyen voor meer economische migratie. Daarom eisen wij een garantie dat economische migratie, en bijbehorend risico op loondump, verdringing en uitbuiting, niet kan worden afgedwongen op basis van het Marrakesh Pact.

Betrokken SP'ers