nieuws

Kwint: Knip gigascholenkoepel Limburg op

Peter Kwint

In reactie op het Inspectierapport over het examendebacle bij VMBO Maastricht en het onderzoek naar de kwaliteit van andere scholen bij koepel LVO, stelt de SP voor de onderwijsmoloch van 31 locaties op te knippen. ‘Op zoveel scholen kun je als bestuurder onmogelijk goed in de gaten houden wat er speelt en ingrijpen bij fouten. Dus lijkt het me beter om met hulp van het ministerie een gecontroleerd einde te maken aan LVO. Daarnaast wil ik dat het kabinet onderzoekt of eventuele schade verhaald kan worden op aantoonbaar falende bestuurders’, aldus SP-Kamerlid Peter Kwint in een eerste reactie.

Volgens Kwint stelt het vernietigende rapport de politiek voor een hoop ingewikkelde vragen, die de komende maanden besproken zullen moeten worden in de Kamer: ‘Jarenlang heeft de politiek schaalvergroting toegestaan en soms zelfs actief gestimuleerd. We hebben dat in het MBO totaal fout zien gaan en aan ons nu de verantwoordelijkheid dat niet ook bij middelbare scholen te laten gebeuren. Het voorstel van het kabinet om fusies tussen scholen makkelijker te maken kan wat ons betreft in ieder geval meteen de prullenbak in. Daarnaast moeten we echt durven te kijken naar de vraag hoe groot een scholenkoepel kan zijn, als je daar als bestuurder of toezichthouder nog enige grip op wilt houden. De minister stelt deze vraag wel in zijn brief, maar wil dit vooral oplossen met extra toezicht. Volgens de SP kun je dit probleem beter bij de wortel aanpakken.’

Ook ziet de SP voor de Onderwijsinspectie een grotere rol weggelegd. Zo werd volgens de regels gehandeld, maar waren er al eerder signalen van ouders dat er zaken niet in de haak waren. Kwint: ‘Ik snap best dat de Inspectie niet meteen achter elke klacht van een boze ouder aan kan gaan. Maar als er meerdere signalen binnenkomen – en dat was hier duidelijk zo – dan moet daar iets mee gebeuren. Dat is nu niet gebeurd. Ik wil dat de Onderwijsinspectie ook de kans krijgt om eerder met klachten aan de slag te gaan. Als dat betekent dat we fors extra inspecteurs moeten inhuren, dan is dat maar zo.’  

Betrokken SP'ers