nieuws

Futselaar: Renteverhoging studieschulden moet van tafel

Frank Futselaar

Woensdag bespreekt de Tweede Kamer het plan van het kabinet om de rente op studieleningen te verhogen. Een oud-student met een studieschuld van 21.000 euro betaalt door dit voorstel meer dan 5000 euro extra aan rente. SP-Kamerlid Frank Futselaar: ‘Jongeren hebben het al steeds moeilijker door hun onzekere plek op de arbeidsmarkt en de onbetaalbare huisvesting. Dit is een absurd voorstel dat alleen maar grotere schulden voor jongeren als gevolg zal hebben. Bovendien komt de toegankelijkheid van het onderwijs zo verder in gevaar.’

Vooral de doorstroom van MBO naar HBO sinds de invoering van het leenstelsel fors gedaald. Dit dreigt door de renteverhoging alleen maar erger te worden. Futselaar: ‘Dit kabinet straft jongeren die willen doorleren, in plaats van hen aan te moedigen en te ondersteunen.’

 

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Ik sluit me aan

Betrokken SP'ers