nieuws

SP ziet ruimte voor 65.000 extra verzorgingshuisplekken

Maarten Hijink

Uit een doorrekening door het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het SP-voorstel om meer mensen toegang te geven tot het verzorgingshuis haalbaar en betaalbaar is. Al in 2020 hoeven 6,5 duizend ouderen niet meer noodgedwongen thuis te wonen als zij zelf de voorkeur geven aan een beschutte plek in een Zorgbuurthuis of verzorgingshuis. In 2025 kunnen bijna 65 duizend ouderen extra terecht, zo heeft het CPB op verzoek van de SP berekend. De kosten hiervan bedragen zo’n 40 miljoen euro in 2020, oplopend tot 400 miljoen euro in 2025.

Volgens SP-Kamerlid Maarten Hijink laat de doorrekening zien dat het terugdraaien van de bezuiniging op de verzorgingshuizen een slimme maatregel is: ‘De SP vindt het belangrijk dat ouderen kunnen kiezen. Er moet keuze zijn tussen thuis wonen met goede thuiszorg óf een fijne plek in het verzorgingshuis. Nu hebben mensen die keuze niet. Ouderen wonen verplicht thuis tot het echt niet meer gaat. Pas dan gaan ze naar het verpleeghuis waar mensen nu gemiddeld nog maar iets langer dan een half jaar wonen tot hun overlijden. Wat uit deze doorrekening blijkt is dat het terugdraaien van die maatregelen echt haalbaar is omdat de kosten erg meevallen terwijl een grote groep ouderen geholpen kan worden.’

De CPB-doorrekening laat zien dat het voor de kosten weinig uitmaakt of mensen thuis zorg krijgen of in een instelling. Hijink: ‘Voor een kleine stijging van de totale uitgaven kunnen we ouderen die dat willen een gezellige plek geven tussen andere mensen, met de zorg dichtbij en voorzieningen binnen handbereik.' De SP ziet verschillende manieren om de extra uitgaven van 400 miljoen euro te betalen. Zo kan de stevige verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven worden beperkt of een toptarief in de inkomstenbelasting voor mensen die meer verdienen dan 150 duizend euro worden ingevoerd. Hijink: ‘Wij kiezen voor rechtvaardigheid, voor onze ouderen. Willen we de grootste bedrijven nóg meer belastingvoordeel geven? Of kiezen we voor onze ouderen die goede zorg en een fijne oude dag verdienen? De SP kiest voor dat laatste.'

Hijink ziet nog meer gunstige effecten van het voorstel die in de doorrekening van het CPB niet zijn meegenomen. 'We weten dat mensen die te lang thuis wonen vaak door valpartijen op de eerste hulp en in revalidatie belanden. Ook is het beroep op mantelzorg veel groter als mensen thuis wonen. Bovendien, als we 65 duizend mensen een plek geven in een verzorgingshuis dan voorkomen we eenzaamheid onder ouderen en komen er woningen vrij voor gezinnen die nu op de wachtlijst staan. Al die gevolgen zijn niet meegenomen in het CPB- onderzoek, maar wel heel belangrijk. Minder ouderen op de eerste hulp is goed voor mensen zelf maar ook om de stijging van de zorgkosten te beperken.'

In september steunde de Tweede Kamer het SP-initiatief voor de bouw van Zorgbuurthuizen. Een plek die betaalbaar is voor iedereen, waar het gezellig en kleinschalig is en waar met vast personeel wordt gewerkt. Waar partners samen kunnen wonen, en mensen niet gedwongen worden gescheiden omdat de één meer zorg nodig heeft dan de ander. 'Het zou toch fantastisch zijn als we de komende jaren heel wat Zorgbuurthuizen kunnen bouwen. De regering zou daar direct een begin mee moeten maken. Met deze sommen laten we zien dat het ook kán. Je kunt ouderen keuzevrijheid geven en ouderen de prettige oude dag geven die ze verdienen,' aldus Hijink.

 

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Ik sluit me aan

Betrokken SP'ers