nieuws

Plannen rechtsbijstand slecht voor toegankelijkheid van het recht

Michiel van Nispen

De nieuwe plannen van minister Dekker voor de rechtsbijstand zijn slecht voor de toegang tot het recht. Dat concludeert SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'De toegang tot het recht is het fundament van onze rechtsstaat. Ik snap niet dat deze minister, die notabene 'rechtsbescherming' in zijn naam heeft, met deze plannen komt. Hiermee zorg je namelijk niet voor betere rechtsbescherming. Hij vergroot juist de kans op klassenjustitie, omdat je recht halen straks niet meer te betalen is. En als mensen hun recht niet meer kunnen halen blijft onrecht bestaan.'

Vrijdag stuurde de minister voor Rechtsbescherming zijn langverwachte plannen voor het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand aan de Tweede Kamer. In diverse rapporten van de commissies Wolfsen, Barkhuysen en Van der Meer werd geconcludeerd dat verbeteringen mogelijk zijn maar dat het stelsel als zodanig functioneert, dat van een ongebreidelde kostenstijging geen sprake is, maar dat sociaal advocaten veel te lage vergoedingen krijgen. Van Nispen: 'De minister doet geen recht aan deze rapporten door opnieuw te suggereren dat we in Nederland veel te veel geld uitgeven aan dit grondrecht. Bovendien is de overheid zelf de belangrijkste veroorzaker van geschillen. Je kunt niet tegen mensen die een geschil hebben zeggen 'zoek het zelf maar uit'. Goede rechtsbijstand kan juist geld en maatschappelijke ellende voorkomen.'

Van Nispen is met name verbaasd over het aanbestedingsstelsel dat ge├»ntroduceerd wordt. 'Dit is een stelselwijziging waar nu juist geen noodzaak voor is, met grote risico's voor de kwaliteit.' Ook is er voorlopig geen oplossing voor de problemen die nu juist wel zijn aangetoond: 'Steeds minder advocaten zijn bereid voor een te lage vergoeding mensen met juridische problemen bij te staan. Dat wordt voorlopig niet opgelost. Pas als alle andere wijzigingen leiden tot minder zaken komt er een redelijke vergoeding. Hier valt Dekker aardig door de mand, hij stelt het geld voorop en niet de rechtsstaat. Dat is kortzichtig. Of zoals de Nederlandse Orde van Advocaten het noemt: deze plannen zijn een minister voor Rechtsbescherming onwaardig.' 

Betrokken SP'ers