nieuws

Meer schoolgym gaat Nederland veel opleveren

Michiel van Nispen

Drie uur per week rennen, spelen en klimmen kan Nederland flink wat geld opleveren. Zo is te lezen in een nieuw onderzoek van onderzoeksbureau Regioplan, dat dit uitzocht op verzoek van de SP. Meer uren bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door een vakleerkracht betaalt zich al gauw terug. SP-Kamerlid Michiel van Nispen is blij met deze steun in de rug voor zijn plan voor drie uur bewegingsonderwijs per week: ‘Naast de positieve effecten op de gezondheid en de fitheid van kinderen en op hun leerprestaties, blijken nu ook de financiĆ«le voordelen. Bovendien verlicht dit de werkdruk van basisschoolleraren, aangezien zij nu nog vaak voor de gymlessen moeten zorgen.’

Regioplan onderzocht of er wetenschappelijk onderbouwd bewijs bestaat voor de aanwezigheid van opbrengsten op het gebied van gezondheid, leerprestaties en eventuele overige maatschappelijke baten. Regioplan concludeert dat er overtuigend bewijs is voor de gezondheidsvoordelen van sporten en bewegen en dat door meer gymlesminuten de fitheid van kinderen kan verbeteren. De vakleerkracht heeft hierbij een toegevoegde waarde. Een leven lang sporten en bewegen levert geld op door lagere zorgkosten, lager ziekteverzuim, hogere arbeidsproductiviteit en positieve sociale effecten, waaronder mogelijk betere leerprestaties. Als het voorstel voor meer bewegingsonderwijs op school er toe leidt dat meer scholieren blijven sporten dan kunnen de investeringen van 275 miljoen euro per jaar relatief snel worden gecompenseerd, berekende Regioplan. Daarbij wordt benadrukt dat een aantal verwachte opbrengsten, waaronder de baten van mogelijk verbeterde leerprestaties die fors kunnen oplopen, nog niet eens zijn meegerekend.

Van Nispen hoopt dat dit onderzoek er aan bij kan dragen dat het initiatiefwetsvoorstel meer en beter bewegingsonderwijs nu snel door de Kamer kan worden behandeld: 'Zodat alle kinderen snel het recht krijgen om goed te leren bewegen. In het belang van een gezonde en sportieve samenleving in de toekomst.'

 

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Ik sluit me aan

Betrokken SP'ers