nieuws

Hijink: Stop met het korten op jeugdzorg

Maarten Hijink

Enorme wachtlijsten voor jeugdzorg, onzinnige bureaucratie waarmee jeugdzorghulpverleners dagelijks te maken hebben, jongeren en gezinnen die van het kastje naar de muur gestuurd worden: een greep uit de klachten die binnen de jeugdzorg al lange tijd spelen. Afgelopen maanden werd bekend dat gemeenten honderden miljoenen aan tekorten hebben voor de jeugdzorg. De wachttijden blijven oplopen en in de tussentijd zitten vele kinderen zonder de zorg die zij nodig hebben. Bezuinigingen, grote verschillen tussen gemeenten en aanbestedingen maken van de jeugdzorg een puinhoop. SP-Kamerlid Maarten Hijink: 'Dit soort voorbeelden laten zien dat de aanbestedingen niet passen in de Jeugdzorg. Kinderen en jongeren zijn gebaat bij vastigheid en continuïteit. Daar past het marktdenken met aanbesteden, onderhandelen en contracteren niet bij.'

Gemeenten zijn de afgelopen jaren enorm gekort op jeugdzorg. Hijink wil dat de minister duidelijk gaat maken welke mogelijkheden hij ziet voor het vaststellen van een vaste eerlijke prijs voor jeugdzorg, zodat gemeenten niet onder de kostprijs uitbetalen en zorgaanbieders weten waar ze aan toe zijn. 'Alle organisaties die betrokken zijn bij de jeugdzorg zijn het erover eens dat het huidige budget gewoonweg niet voldoet. Gemeenten schuiven noodgedwongen met geld om gaten in de begroting te dichten, maar aan het eind van het liedje is het gewoon te weinig. We kunnen de problemen in de jeugdzorg niet los zien van de kritiek op deze regering die onder steeds meer zorgverleners, patiënten en cliënten klinkt. Het wemelt van de actieplannen van de minister, maar échte maatregelen om zorgverleners te ondersteunen blijven uit', aldus Hijink.

Een eerlijke prijs en voldoende budget zijn hard nodig om de problemen in de jeugdzorg op te lossen en gemeenten in staat te stellen om de zorg zo goed mogelijk te organiseren.

 

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Ik sluit me aan

 

Betrokken SP'ers