nieuws

Zorgkosten eerlijk verdelen en eigen risico aanpakken

Maarten Hijink

In Nederland zijn de zorgkosten ongelijk verdeeld. Hoge inkomens worden ontzien en midden- en lage inkomens betalen naar verhouding veel meer. Daarom stelt SP-Kamerlid Maarten Hijink voor om ook hoge inkomens naar verhouding te laten bijdragen aan de zorgkosten. Zodat de breedste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Met het geld dat hierdoor vrijkomt kan het  eigen risico met 195 euro worden verlaagd. Een mooie stap richting het afschaffen van deze boete op ziek zijn.

Iedereen betaalt elke maand premie voor de zorgverzekering. Maar naast deze premie betaalt iedereen boven de 18 jaar in loondienst ook nog een inkomensafhankelijke bijdrage via de werkgever. Deze inkomensafhankelijke bijdrage wordt hoger naarmate je meer verdient. Het vreemde is wel dat deze bijdrage op dit moment alleen inkomensafhankelijk is tot een salaris van 54.614 euro. Als je meer verdient, blijf je dus exact hetzelfde bedrag betalen.

Hijink: 'Middeninkomens zijn een kwart van hun inkomen kwijt aan zorgkosten, terwijl de hogere inkomens slechts 14 procent van hun inkomen aan zorgkosten kwijt zijn. Dit is niet rechtvaardig. De hoge inkomens worden ontzien, want of je nu 54.614 euro, 70.000 euro, of 400.000 euro verdient, je betaalt steeds hetzelfde bedrag. Wij stellen dan ook voor deze maximum bijdrage af te schaffen, zodat iedereen naar verhouding gaat bijdragen en de hoge inkomens niet langer worden ontzien. Veel eerlijker dus.'

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Ik sluit me aan

Betrokken SP'ers