nieuws

Het ziekenhuis hoort voor iedereen dichtbij

15 oktober 2018 om precies 9 uur sloten de deuren van de afdeling verloskunde van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen. 'De zoveelste afdeling verloskunde die haar deuren sluit. Terwijl het daar hartstikke goed gaat en er natuurlijk nog steeds evenveel baby's worden geboren. Belangrijke regionale ziekenhuizen worden uitgekleed of gesloten, terwijl goede zorg in de buurt zo ontzettend belangrijk is', zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven. Daarom presenteert Van Gerven het plan 'Het Ziekenhuis dichtbij' om deze sluitingen te stoppen en regionale ziekenhuizen te behouden.

Al jaren worden ziekenhuizen steeds groter en dus wordt de zorg steeds verder weg georganiseerd van grote groepen mensen. Cruciale zorg als verloskunde en spoedeisende 24-uurs hulp wordt op veel plekken opgeheven. Alleen dit jaar al sloten afdelingen in Hengelo, Rotterdam, Zwijndrecht en Woerden. De afgelopen jaren is dit op tientallen andere plekken gebeurd. En nu was Hoogeveen aan de beurt.

Met dit plan presenteert Van Gerven een alternatief om de regionale ziekenhuizen te behouden. 1 van de 7 voorstellen is de invoering van een 'leefbaarheidsnorm', waarbij mensen het ziekenhuis binnen 15 minuten moeten kunnen bereiken, in plaats van de lange periode van 45 minuten die dit kabinet nu hanteert. Wordt deze norm van 15 minuten overschreden, dan mag een ziekenhuis niet sluiten of fuseren.

Een ander punt dat Van Gerven voorstelt is meer zeggenschap van de gemeenteraad. Zij moeten kunnen oordelen of het besluit van een fusie of sluiting in het belang is van de lokale bevolking. Daarmee krijgt de lokale gemeenschap, die afhankelijk is van de zorg en betaalt voor het ziekenhuis, zeggenschap en inspraak. In plaats van alleen de private personen of instellingen zoals in de huidige situatie.

Lees hier het rapport Het ziekenhuis dichtbij

Betrokken SP'ers