nieuws

EU ondermijnt eigen ‘eerlijke’ handelsvisie met Singaporeverdrag

 

 

Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Singapore_Panorama_v2.jpg
De skyline van Signapore. (Foto: Someformofhuman / Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0)

De Europee Raad heeft vandaag ingestemd met de ondertekening later deze week van twee aparte verdragen tussen de EU en Singapore: een handelsverdrag én een investeringsverdrag. De verdragen gaan echter lijnrecht in tegen de mooie beloftes van de Commissie over eerlijke en duurzame handel. Europarlementariër Anne-Marie Mineur: ‘Singapore heeft belangrijke internationale verdragen over rechten van arbeiders, zoals vakbondsrechten, niet geratificeerd. Desondanks wordt het handelsverdrag met Singapore deze week ondertekend. Kennelijk moeten we niet te veel geloof hechten aan de woorden van de EU wanneer zij stelt waarde te hechten aan handelsverdragen die ten goede komen aan arbeiders.’

Verder noemt Mineur het opvallend dat er in het verdrag geen afspraken zijn opgenomen over de naleving het Parijs-akkoord. ‘Het is altijd hetzelfde liedje met de Commissie: de rechten van investeerders worden op tal van manieren bindend vastgelegd, terwijl afspraken die arbeiders en het milieu beschermen het onderspit delven.’

De rechten van investeerders zijn opgenomen in een apart verdrag dat langs de nationale parlementen moet voor goedkeuring. Maar volgens Mineur zou dit verdrag helemaal niet ondertekend moeten worden door de EU: ‘Op dit moment onderzoekt het Europees Hof van Justitie op basis van het EU-Canadaverdrag, CETA, of investeringsbescherming wel verenigbaar is met de Europese Verdragen. In plaats die uitspraak af te wachten, sluit de Commissie nu doodleuk een investeringsverdrag van de oude stempel af met Singapore. De verdragen tussen de EU en Singapore bewijzen kortom dat de EU met de mond inzet belijdt voor mens, dier en milieu, maar ondertussen verdragen afsluit die slechts de belangen van multinationals veiligstellen.’

Betrokken SP'ers