nieuws

SP blij met steun in de rug voor plan gymles

Michiel van Nispen

Nog te veel kinderen bewegen veel te weinig. In plaats van spelen tijdens de schoolpauze zijn kinderen vaak bezig met hun telefoon. SP-Kamerlid Michiel van Nispen spreekt vandaag in de Tweede Kamer over zijn voorstel voor 3 uur gymles in de week. Gym gegeven door een vakleerkracht. De Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving kwamen vandaag met een advies: veel scholen doen te weinig aan het stimuleren van sporten en bewegen. Er zijn regels en wetten nodig om hier iets aan te doen. Van Nispen nam het advies van de raden in ontvangst: 'Ik ben blij met deze steun in de rug voor ons plan. Als drie adviesraden gezamenlijk oproepen tot actie en oplossingen presenteren dan moet er nu echt wat gaan veranderen. Het kabinet kan niet langer achterover blijven leunen.'

Een belangrijk advies uit het rapport is dat sporten en bewegen op school in regels moet worden vastgelegd. 'Dit is winst', aldus Van Nispen. 'De vrijheid van onderwijs moet niet leiden tot vrijblijvendheid, zegt het advies letterlijk. Daar ben ik het zeer mee eens. We moeten dus beginnen met het in de wet vastleggen van een heldere norm: drie uur in de week gymles van een vakleerkracht.'

Verder benadrukt het advies dat meer sporten en bewegen vooral ook voordelen heeft voor het onderwijs. Bewegen heeft een positieve invloed op de leerprestaties en fittere kinderen zijn geconcentreerder in de klas. 'Daarom is het belangrijk om hier nu echt mee aan de slag te gaan. Het SP-voorstel voor meer en betere gymlessen is een belangrijke stap in deze richting. Bovendien kunnen we zorgen voor werkdrukverlaging in het onderwijs door extra vakleerkrachten aan te stellen.'

Vanmiddag zullen in de Tweede Kamer verschillende experts aan het woord komen in het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel van de SP.

Wilt u ons meehelpen door ons te steunen? Word dan hier lid van de SP!

Betrokken SP'ers