nieuws

Aanvaarding rapport De Jong geeft klokkenluiders bij Europese instellingen hoop op betere bescherming

Foto: Steven Depolo (https://www.flickr.com/photos/stevendepolo/) (CC BY 2.0)

Vandaag werd het wetgevend advies van SP-EuroparlementariĆ«r Dennis de Jong over de bescherming van klokkenluiders met 16 stemmen voor, 1 tegen en 4 onthoudingen aangenomen door de Begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement. De Jong: ´In het voorstel van de Europese Commissie gaat het alleen om klokkenluiders in de lidstaten. Ook binnen de Europese instellingen is er echter een toenemend aantal mensen die hun nek uitsteken en misstanden rapporteren. In mijn rapport heb ik een reeks voorstellen opgenomen om ook hen beter te beschermen´.

Officieel bevat het Europese ambtenarenstatuut al regels over de bescherming van klokkenluiders, maar die regels bieden te weinig bescherming. De Jong: ´In mijn rapport stel ik voor een onafhankelijk EU-orgaan op te richten, eventueel bij het kantoor van de Europese Ombudsman, dat klokkenluiders van advies voorziet en assisteert bij procedures om de misstanden aan de kaak te stellen. Naast de klokkenluiders zelf, moeten ook hun gezinsleden beschermd worden, net als diegenen die zelf geen klokkenluider zijn maar over informatie inzake misstanden beschikken en dat naar buiten brengen. Denk aan onderzoeksjournalisten´.

De juridische commissie van het Europees Parlement gaat nu, onder meer op basis van dit advies, aan de slag met het wetsvoorstel. Het is de bedoeling dat nog voor de Europese verkiezingen het Parlement en de Raad overeenstemming bereiken over het voorstel.

Betrokken SP'ers