nieuws

Europese Ombudsman stelt SP in gelijk bij toegang tot Raadsdocumenten

Foto: Europees Parlement

Woensdag stelde de Europese Ombudsman SP-EuroparlementariĆ«r Dennis de Jong in het gelijk bij zijn verzoek om toegang tot een Juridisch Advies van de Raad. De Jong: ‘Al drie jaar geleden diende ik bij de Raad een verzoek in om toegang tot het volledige advies van de Juridische Dienst over eventuele deelname van de Raad aan het transparantieregister. De Raad weigerde steeds maar niet alleen stelde de Ombudsman mij nu op alle punten in het gelijk, maar ook zorgde ze ervoor dat de Raad het Juridisch Advies ongecensureerd ter beschikking heeft gesteld. De uitspraak van de Ombudsman bevestigt dat documenten in het kader van een inter-institutioneel akkoord tussen Raad, Commissie en Parlement, vergelijkbaar zijn aan wetgevingsdocumenten. Daarvan bepaalde het Hof van Justitie al eerder dit jaar dat belangrijke documenten openbaar toegankelijk moeten zijn. Zo krijgt de burger eindelijk meer inzage in hoe de besluitvorming in Brussel verloopt en kunnen regeringen zich niet meer verstoppen achter geheimhouding’.

De Jong zet zich al jaren in voor meer openheid van de Raad. De Jong: ‘Niemand heeft op dit ogenblik zicht op de besluitvorming binnen de Raad. Ook nationale parlementen kunnen niet goed controleren hoe ministers en hun ambtenaren zich in Brussel opstellen. Stapje voor stapje komen er nu barstjes in het gesloten front. Zo kan de Raad zich nu niet meer verschuilen achter het argument dat bijvoorbeeld het transparantieregister voor lobbyisten geen wetgeving is, maar alleen een ‘administratieve kwestie’. Hoewel de Ombudsman geen uitspraken kan doen met bindende werking, zal het Hof van Justitie, desgevraagd, zeker rekening houden met haar overwegingen’.

Ook via andere wegen wordt de druk op de Raad opgevoerd voor ruimere toegang tot Raadsdocumenten. Zo werkt het Europees Parlement aan een antwoord op een Speciaal Rapport van de Ombudsman over dit onderwerp en hebben al 26 Kamers van nationale parlementen een initiatiefrapport van de Nederlandse Kamerleden Omtzigt, Leijten en Van Rooijen onderschreven dat eveneens vraagt om meer openheid. De Jong: ‘We zetten echt grote stappen vooruit, maar we zijn er nog niet. De Raad heeft weliswaar ingestemd met openbaarmaking van het Juridisch Advies, maar heeft niet ingestemd met de algemene overwegingen van de Ombudsman. In mijn commentaar heb ik de Ombudsman dan ook verzocht de Raad op dit punt verder te bevragen, want dit klopt natuurlijk niet’.

Betrokken SP'ers