Succes SP: Negeren van een omgangsregeling moet niet straffeloos kunnen

Michiel van Nispen

Het kan niet langer zonder gevolgen blijven als omgangsregelingen tussen ouder en kind niet worden nagekomen. Een motie van SP-Kamerlid Van Nispen die de regering oproept om nog voor het einde van het jaar met voorstellen te komen om strenger op te treden tegen mensen die zich niet aan een omgangsregeling houden wordt door de Tweede Kamer aangenomen. Volgens Van Nispen is dat goed nieuws: 'Het kind behoudt na echtscheiding recht op opvoeding, verzorging en omgang door beide ouders, dat is het uitgangspunt. Het gebeurt nog te vaak dat er wel een omgangsregeling is opgelegd door de rechter, maar dat het kind door de ene ouder toch wordt weggehouden bij de andere ouder. Dat kan leiden tot oudervervreemding en dat is schadelijk. Wanneer een ouder voortdurend een omgangsregeling frustreert dan moet daar ook een straf op kunnen volgen.'

Wanneer het tot een echtscheiding komt waar ook kinderen bij betrokken zijn, moeten de belangen van het kind voorop gesteld worden. Al eerder bepleitte de commissie Rouvoet in het programma 'Scheiden zonder schade' dat er meer erkenning en herkenning van ouderverstoting moet komen. Volgens SP-Kamerlid Michiel van Nispen draagt dit voorstel daar aan bij. 'Een kind hoort niet vervreemd te raken van één van zijn ouders', aldus Van Nispen. 'Mensen moeten er vanaf het eerste moment van doordrongen zijn dat het niet naleven van uitspraken van rechters niet zonder gevolgen kan blijven.'

Betrokken SP'ers