SP wil dat agenten voortaan korpschef kiezen

Onze politieagenten staan dag en nacht klaar voor de samenleving, soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Zij verdienen waardering, maar in plaats daarvan zorgt de politiek al jaren voor verslechteringen. De agenten laten niet meer met zich sollen. Vier grote politiebonden hebben gezamenlijk het cao-voorstel van minister Grapperhaus verworpen. In de voorstellen van deze CDA-minister wordt het grote gebrek aan personeel niet opgelost en de werkdruk voor agenten niet verminderd. Ook blijven de voorstellen voor 'flexibelere' arbeidsvoorwaarden van kracht, waardoor agenten gevraagd wordt om nog meer arbeidsvoorwaarden in te leveren. De opstelling van de korpschef is onbegrijpelijk. Korpschef Akerboom heeft in de Volkskrant gezegd dat hij eventueel zonder de bonden tot een nieuw cao-voorstel wil komen. Bijna iedere agent is lid van een vakbond, dus om voorbij te gaan aan de wensen van de bonden is ingaan tegen de wensen van de mensen op de werkvloer.

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak: 'De korpschef zou voor de belangen van zijn eigen politiemensen moeten staan. Dat hij nu aangeeft bereid te zijn zonder de bonden tot een akkoord te willen komen, geeft aan dat hij meer op de schoot zitten bij de minister. Politieagenten hebben de afgelopen jaren met steeds minder mensen meer werk moeten doen. Het is van het grootste belang voor de agenten, maar ook voor de veiligheid van het land dat de minister met goede maatregelen komt om de agenten tegemoet te komen. Deze korpschef laat zien dat hij niet voor zijn mensen staat. Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen zou het beter zijn om de korpschef door de politiemedewerkers te laten kiezen, in plaats van door de minister.' 

De SP heeft in de Tweede Kamer meerdere voorstellen ingediend om de werkdruk te verminderen. Afgelopen maand heeft de SP nog een voorstel gedaan om de inzet van het kabinet om de arbeidsvoorwaarden voor agenten te flexibiliseren te schrappen. Helaas was een meerderheid in de Tweede Kamer daar toen tegen. Vorig jaar zomer heeft de SP onderzoek gedaan onder meer dan 1600 agenten. Toen bleek ook dat agenten teveel werkdruk ervaren en ontevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden. Van Raak: 'Deze problemen spelen al sinds het begin van de Nationale Politie. Keer op keer zjn de agenten de dupe van foute politieke keuzes. Dat de korpschef daar nu in meegaat is erg kwalijk.'

Onze politieagenten verdienen waardering, maar in plaats daarvan zorgt de politiek al jaren voor verslechteringen. De SP strijdt voor zekerheid, meer geld, voldoende collega's en een fatsoenlijk pensioen voor onze politieagenten. Wilt u ons meehelpen door ons te steunen? Word dan hier lid van de SP!

Betrokken SP'ers