nieuws

Grote vervuilers mogen de dans niet ontspringen door Klimaatakkoord

Uit het net verschenen klimaatakkoord blijkt waar de SP al voor vreesde: Niet de grote vervuilers, maar de huishoudens gaan de prijs betalen voor de aanpak van het klimaatprobleem. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Dit is geen klimaatrechtvaardigheid. Opnieuw blijven de grootste vervuilers buiten schot. De industrie beschadigt met hun enorme uitstoot willens en wetens het klimaat. Maar verduurzamen willen ze alleen als er een flinke zak met geld van de belastingbetaler naar deze multinationals gaat. Grootvervuilers zoals Shell hebben miljarden verdiend aan gas en olie, maar weigeren hun steentje bij te dragen voor het klimaat.'

De SP vindt het onbestaanbaar dat de industrie weigert haar verantwoordelijkheid te nemen. 'Juist die bedrijven die voor de meeste uitstoot zorgen, zijn blijkbaar niet van plan daar mee te stoppen. Multinationals zoals Shell verdienen bakken met geld met hun vervuilende industrie, betalen vervolgens nauwelijks voor de klimaatschade, en ze vragen ook eens nog geld aan de samenleving om te stoppen met vervuilen.' Het aangekondigde onderzoek naar beprijzing van CO2 gaat, als het al tot gewenst resultaat zal leiden, de komende jaren nog niet voor grote verandering zorgen. 'En de plannen om CO2 dan maar onder de grond weg te stoppen, is al helemaal geen oplossing', aldus Beckerman.

De energierekening van de mensen thuis lijkt de komende jaren enorm te gaan stijgen. 'De omgekeerde wereld', aldus Beckerman. 'De meeste mensen hebben helemaal geen keus. Mensen willen wel, maar kunnen niet zomaar even een dure warmtepomp aanschaffen. In plaats zich te richten op huishoudens, had dit Akkoord haar pijlen moeten richten op de grootste vervuilers. Maar juist die bedrijven die voor de meeste CO2 –uitstoot zorgen wordt opnieuw geen strobreed in de weg gelegd.'

Dit Akkoord lijkt de oplossing voor de grote klimaatproblemen waar we voor staan  geen stap dichterbij te brengen. De doelen kunnen alleen binnen afzienbare tijd worden gehaald wanneer de grootste vervuilers stoppen met de uitstoot van CO2. Kan dit niet goedschiks, dan wordt het tijd voor dwingende maatregelen.

De SP strijdt voor klimaatrechtvaardigheid. De vervuiler moet betalen: de rekening moet niet bij de huishoudens, maar bij de grote bedrijven komen te liggen. Wilt u ons meehelpen door ons te steunen? Word dan hier lid van de SP!

Betrokken SP'ers